Kaarten Sarah Ferri

De kaarten voor het optreden van Sarah Ferri (24/11) zijn te verkrijgen via het online inschrijvingsprogramma.

Ondervind je problemen met het online systeem of heb je een vraag? Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd via cultuurdienst@melle.be of 09 210 07 75.

 

Rookmobiel op de markt - 22 september

Red jij de baby uit de brand?

Ter gelegendheid van de veertiendaagse van de veiligheid zal er een rookmobiel te vinden zijn op de wekelijkse markt van vrijdag 22 september.

Deze rookcontainer heeft alles in zich om mensen te laten ervaren hoe moeilijk het is om de weg te vinden in de rook.

lees verder lees verder

Langs Melse kunstenaars

Op zondag 1 oktober kan je gaan binnenkijken bij negen Melse kunstenaars. De cultuurraad en de dienst cultuur werkten hierrond een fietsroute uit zodat je er een namidagvullende tocht doorheen heel Melle van kan maken. Geen tijd of zin om alles met de fiets af te werken? Ga dan gewoon langs bij één of meerdere ateliers die je interesseren. De boekjes zullen verkrijgbaar zijn vanaf september in de bibliotheek, op het gemeentehuis en via de website van de gemeente.

 

lees verder lees verder

Vertragingen werken jaagpad

Tussen de Begijnenwegel en de Wezenstraat zijn sinds enige tijd werken bezig aan het jaagpad. Deze werken hebben vertraging opgelopen omdat bijkomende herstellingen nodig zijn. Wellicht kan het jaagpad terug open eind 2017.

Vleermuizen spotten op vliegveld Gontrode

dauwtrip met aansluitend ontbijt

Radio 2 gaat deze zomer op toer langs alle voormalige winnaars van ‘Een Thuis voor een Beeld’. Melle is aan de beurt op 30 augustus en voor die gelegenheid staan een aantal activiteiten op het programma. Meteen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezigheid van vleermuizen op die plek in de kijker te zetten.
Geïnteresseerden kunnen mee op dauwtrip om vleermuizen te spotten en daarna aanschuiven voor het ontbijt.

lees verder lees verder

Open Monumentendag 2017 - Het College van Melle

"Vaak is een gebouw een school, soms is een school een monument, zelden is een monument een Huis", is het motto van het College Paters Jozefieten. Op zondag 10 september kan je dat voor een keer letterlijk opvatten. Op Open Monumentendag stelt de school haar poorten open voor bezoekers.

lees verder lees verder

Onkruidbestrijding op de begraafplaats

Heb je het ook al gezien? Het onkruid tiert weer welig. Niet alleen in je eigen tuin en langs de openbare weg, maar ook op de begraafplaats.

lees verder lees verder

Sportaanbod najaar

September is alweer in zicht (sstt!) en dus lanceert de sportdienst graag het sportaanbod voor het najaar.

Kinderen en jongeren kunnen al eens snuisteren in de brochures van de kindersportacademie (kleuters - jongeren).
Volwassenen kunnen zich helemaal uitleven tijdens (één van) de lessenreeksen, een driedaags sportarrangement in Blankenberge of op de sportdag voor volwassenen 'Sport Overdag'.

Krijg jij ook al zin in sport?

Proefhoevestraat onderbroken van 1 tot 21 augustus 2017

Wegenis- en rioleringswerken

De Proefhoevestraat zal plaatselijk afgesloten zijn ter hoogte van huisnummer 3 in de periode van 1 tot 21 augustus 2017.

lees verder lees verder

Word ambassadeur van B(l)oeiend Oost-Vlaanderen

Toeristen en gasten komen vaak in een horecazaak terecht met tal van vragen over de streek die ze bezoeken. Wellicht kan je als horecamedewerker niet altijd geschikt antwoorden op hun vragen...

 

lees verder lees verder

21ste Levend Erfgoed Expo

Op zondag 27 augustus 2017 organiseert Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) voor de eenentwintigste keer de Levend Erfgoed Expo in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Met zo'n 5 tot 8000 bezoekers wordt het opnieuw een hoogdag voor onze oude rassen van boerderij- en neerhofdieren.

lees verder lees verder

Heidestraat onderbroken van 7 tot 23 augustus 2017

Wegens wegenis- en rioleringswerken is de straat afgesloten ter hoogte van huisnummer 5

Wegens wegenis- en rioleringswerken is de Heidestraat plaatselijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 5 in de periode van 7 tot 23 augustus 2017.

lees verder lees verder

Verdere saneringswerken Oude Heirbaan

Heraanleg fundering en realisatie regenwaterrioleringen

Tot op heden werd enkel het gedeelte van de Oude Heirbaan tussen de Benedenstraat en de grens met Wetteren vernieuwd.

Aanvankelijk werd ervoor gekozen om voor het resterende gedeelte van de Oude Heirbaan enkel de bovenste laag van het asfalt te vernieuwen.

Door het recentelijk vernieuwen van nutsleidingen, die omwille van het smalle profiel in de rijweg liggen, is de toestand van de weg en de fundering van de weg zodanig verslechterd dat het gemeentebestuur besloten heeft om de weg grondiger te verbeteren.

lees verder lees verder

Verbeteringswerken Platanendreef

Bijkomende werken ter verfraaiing

Recent werd de asfalttoplaag in de Platanendreef heraangelegd. Helaas werd vastgesteld dat er een hoogteverschil ontstaan is tussen deze nieuwe toplaag en de bestaande weggoten. Bijgevolg werden uitgevoerde werken niet aanvaard.

Om te vermijden dat de aannemer de werken (kosteloos) zou moeten herbeginnen, heeft het gemeentebestuur besloten om via bijkomende werken, die gedeeltelijk door de aannemer vergoed worden, de Platanendreef verder te verfraaien.

lees verder lees verder

Word gids in Scheldeland

Houd je van je gemeente en van de regio waar je woont? Zou je graag je regio voor anderen toegankelijk maken en groepen rondleiden langs de natuur en bezienswaardigheden in Scheldeland?

Als het antwoord op deze vragen een volmondig 'ja' is, dan zal onderstaande informatie je zeker interesseren.

lees verder lees verder

Tijdelijk geen asbest toegelaten op containerpark

De vele maatregelen in verband met asbest die Verko neemt op haar containerparken, volstaan niet om de gezondheid van het personeel 200% te garanderen. Dit blijkt uit een rapport van de arbeidsinspectie (FOD Waso).

Daarom zal de asbestinzameling op het containerpark tijdelijk opgeschort worden van maandag 3 juli tot maandag 4 september in afwachting van een akkoord van de arbeidsinspectie.

 

 

 

lees verder lees verder

Nieuwe app 112 BE kan uw leven redden

Wie hulp wil inroepen van de brandweer, een ziekenwagen of de politie, kan voortaan op de smartphone gebruik maken van de app 112 BE. Deze nieuwe toepassing biedt het grote voordeel dat ze de exacte locatie kan bepalen van wie de noodcentrale probeert de bereiken.

 

lees verder lees verder

Speelpleinwerking Melle

Sport- en Recreatiepark Kouterslag

Tijdens de zomervakantie staat onze animatorenploeg opnieuw klaar om alle kinderen leuke dagen te laten beleven. Voor kleuters en kinderen vanaf geboortejaar 2004 tot en met 2013. Meer info vind je hier.

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking?
Bij een noodsituatie in de gemeente is het belangrijk de betrokkenen meteen te verwittigen. Daarom kan de gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt via sms, e-mail of telefoon.

lees verder lees verder

Groenere begraafplaatsen in Melle

In mei vond op de begraafplaats van Melle centrum een opruimactie plaats.
Samen met groep Intro, een sociale werkplaats, verwijderde de gemeente onregelmatige beplanting en bodembedekking. Graven met een verlopen concessie werden verwijderd en er werden nieuwe planten in de bloembakken aangebracht. De gemeente plaatste ook 36 nieuwe urnenkelders. Omwille van het droge voorjaar kon het gras niet worden gezaaid zoals gepland. De aanleg van het gras is dus uitgesteld tot in het najaar.

lees verder lees verder

Oude liefde

Zorgen voor erfgoed

Erfgoed vind je om de hoek, in de stad, langs landelijke wegen. Het bindt ons met ons verleden, met wie we zijn. Net daarom koesteren vele mensen een oude liefde voor erfgoed.

Waarom malen oude molens nog? Wat gebeurt er met de kerken nu er minder erediensten zijn? Een boot op het droge, kan dat? En hoe behoudt de archeoloog het overzicht van al zijn bodemvondsten?

lees verder lees verder

Grabbelpas zomer 2017

De zomer staat voor de deur.  Dat betekent zon, zee, maar vooral twee maanden vakantie!
De jeugddienst van Melle zorgt weer voor een uiteenlopend programma met tal van activiteiten. 
Gaan karten, een weekje Kunsttoeren of waan je een echte fotograaf...kortom voor elk wat wils.
Het einde van de vakantie sluiten we traditioneel af met een uitstap naar een pretpark.

 

lees verder lees verder

Werken aan de perrons in Melle

Infrabel en NMBS zijn bezig met het vernieuwen en ophogen van de perrons in Melle.

De werken zijn in mei gestart en zullen duren tot december. Daarna wordt perron 2 ook aangepakt.

Tijdens het weekend van 20-21 mei wordt er ononderbroken gewerkt, zowel overdag als 's nachts.Om de veiligheid van het treinverkeer en het personeel te garanderen, is nacht- en weekendwerk niet altijd uit te sluiten.

De werken kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.

Woensdag Fietsdag

Go with the Velo!

Sneller, handiger, gezonder, hipper, goedkoper … fietsen heeft niets dan voordelen.

Dat weten we allemaal. Toch trappen we nog te weinig. Te nat, te onhandig, te zweterig, en ‘Ik heb wel een auto he!’, halen het nog vaak van ons gezond verstand. Menselijk? Oh ja. Wenselijk? Iets minder. Want de files worden er niet kleiner op. En de lucht niet gezonder.

 

 

lees verder lees verder

Fietsparkeren Wezenstraat behouden tot zomervakantie

Wegversmalling blijft behouden

Het college van burgemeester en schepenen heeft na evaluatie beslist om het fietsparkeren in de Wezenstraat te behouden tot het begin van de zomervakantie.

lees verder lees verder

't Lijsternest: een ontmoetingsplek voor iedereen

Een nieuwe inrichting voor het park

Het parkje rond de bibliotheek Lijsternest is nu nog een eenvoudig grasveld met enkele bomen en hagen. Het heeft echter potentieel om veel meer te worden.

't Lijsternest ligt in de sterk verstedelijkte buurt Vogelhoek. Een filiaal van de bibliotheek en een afdeling van muziekacademie De Kunstbrug hebben er hun thuis. De nood aan groen en ruimte in de buurt is groot. Daarom wil het gemeentebestuur er een multifunctionele ontmoetingsplaats creëren. Een plek waar bibliotheekbezoekers in open lucht kunnen lezen, buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en verenigingen activiteiten organiseren.

lees verder lees verder

burgemeestersconvenant

Duurzaam energieactieplan Melle goedgekeurd op 17/10/2016

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2015 het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie ondertekend, bekrachtigd door de gemeenteraad op 16 november 2015.  Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente zich ertoe geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot (het bekendste broeikasgas) op het gemeentelijk grondgebied met 20% te reduceren.

lees verder lees verder

Gemeentebestuur Melle transparant over mandaten

Het gemeentebestuur van Melle wil transparant zijn in het aantal mandaten en de hieraan verbonden vergoedingen die de gemeenteraadsleden en de leden van het schepencollege vervullen. Daarom kan je hier een lijst downloaden van alle mandaten die door de gemeenteraad gestemd werden. Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden, is terug te vinden op www.cumuleo.be.

Brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen van kracht. Meer informatie vind je in de folder die je hier kan downloaden.

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

fiets- en wandelroutes - het vliegveld van Gontrode

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in de velden tussen Gontrode en Lemberge een vliegveld voor zeppelins met een monumentale hal. Twee bunkers langs de Rechte Ree getuigen nog van dit publiek geheim.

lees verder lees verder

Online inschrijven voor activiteiten

Vanaf dit jaar kan je online inschrijven voor de activiteiten die de gemeente organiseert.

Dat gebeurt in twee stappen. Eerst wordt gezorgd dat alles vlot verloopt voor de inschrijvingen van kinderen in kampen, voor Grabbelpasactiviteiten, workshops in de bib... In latere instantie zullen tickets voor activiteiten voor volwassenen ook op die manier aangeboden worden.

 

lees verder lees verder

Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein

maandag 5 september 2016 - 20 uur

Op 5 september vond er een informatieavond plaats rond de werken op en rond het Merlebekestationsplein. Hier kan je de presentatie van die avond bekijken.

lees verder lees verder

rss feed