Speelplein Melle zoekt animatoren

voor juli en augustus

Ben je minimum 16 jaar oud en hou je van kinderen animeren? Ben je bovendien op zoek naar een actieve vakantiejob? Vul dan dit formulier in en bezorg het bij de sportdienst voor 7 april.

Sportdag 50+

Donderdag 4 mei

Burensportdienst Schelde-Durme organiseert opnieuw een sportdag 50+ te Destelbergen. Schrijf je in bij de sportdienst op Kouterslag voor 20 april. Inwoners van Melle kunnen gratis deelnemen mits voorafbetaling van 5 euro waarborg.

Geplande wateronderbrekingen

Op 1 maart zal er tussen 8 uur 's morgens en 16 uur in de namiddag geen leidingwater zijn in de volgende straten:

  • Meersstraat
  • Kapellendries 4-34
  • Kapellendries 57-87
  • Kapellendries 62-76

Eveneens op 1 maart zale r tussen 9 uur 's morgens en 16 uur 's namiddags geen leidingwater zijn in de Brusselsesteenweg 100-126 (even nummers).

Je laat best alle kranen dicht en schakelt alle toestellen uit die aangesloten zijn op het waternet: boiler, wasmachine, vaatwasser, waterverzachter,...

De laatste stand van zaken vind je ook op werken.farys.be

 

Ouderavond Melle

Voor ouders van tieners over tabak, alcohol, drugs en veilig internet gebruik

donderdag 9 maart 2017, 19u30

Omgaan met  tieners  is niet simpel voor ouders en andere opvoeders. Een aantal verleidingen komen op zijn of haar pad waar ouders hun kinderen zo ver mogelijk vandaan willen houden. Maar dat is niet altijd mogelijk…

lees verder lees verder

nieuwe vacatures

Het gemeentebestuur gaat over tot het organiseren van een aanwervingprocedure  en het aanleggen van een wervingsreserve voor (m/v/x):

lees verder lees verder

Werken op Brusselsesteenweg ter hoogte van Bromeliastraat

Werken met sterke hinder

In de periode van 20 februari tot en met 17 maart 2017 zal er sterke hinder zijn door werken op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Bromeliastraat. Dit omwille van nutswerken.

lees verder lees verder

Werken Tuinstraat uitgesteld

In de Tuinstraat zijn verbeteringswerken gepland. Vanaf de N9 tot de Nonnenwegel worden aan de kant van de oneven huisnummers het voet- en fietspad vervangen. Aan de even kant wordt het voetpad vervangen vanaf de Nonnenwegel tot de aansluiting met de Begoniastraat.

De werken worden uitgesteld minstens tot eind maart. Eandis is nog niet klaar met de voorbereidende werken. De aangelanden mogen nog een brief verwachten met de concrete timing.

Fluxys vervangt stuk aardgasleiding onder de E40

Fluxys vervangt binnenkort een stuk van de aardgasleiding die onder de E40 loopt. Het gaat om voorzorgsmaatregelen.

De werken starten op maandag 13 maart en zullen geen verkeershinder met zich meebrengen.

lees verder lees verder

Als je niet meer weet dat je vergeet

In België lijden naar schatting zo’n 85.000 mensen aan de ziekte van Alzheimer.  Jaarlijks komen daar zo’n 20.000 mensen bij.  De ziekte van Alzheimer is echter maar één vorm van dementie, weliswaar de meest voorkomende.

lees verder lees verder

AIRbezen meten fijn stof in Melle

Aardbeien en fijn stof?  Op het eerste zicht een ongewone combinatie… Toch worden aardbeiplantjes al enkele jaren ingezet via het project AIRbezen om de concentratie fijn stof  -meer bepaald de uitstoot door het verkeer- te meten op diverse locaties.  Binnenkort zal dat gebeuren in heel Oost-Vlaanderen en dus ook in de gemeente Melle. En jij kan er misschien wel aan meewerken…

lees verder lees verder

Een concert bij de buren

huiskamerconcerten in Melle

Op zondag 12 en zondag 26 maart stellen vier Melse gezinnen hun huis open voor artiesten en publiek. De optredens beginnen om 10.30 uur. Je geniet van een volwaardig concert in een intieme sfeer. Artiesten houden doorgaans van het dichte contact met het publiek en geven het beste van zichzelf. Op het einde biedt de gemeente samen met de gastheer of -vrouw een glaasje aan.

Een kaartje kan je krijgen bij de cultuurdienst en kost 8 euro (4 euro voor wie jonger is dan 14). Bij aankoop van je kaartje krijg je het adres mee.

Wanneer je doorklikt, vind je het volledige programma.

lees verder lees verder

Circulatieplan Stad Gent

Op drie april voert de stad Gent het Circulatieplan in. Vanaf dan knipt de Stad Gent bepaalde drukke verkeersassen in de binnenstad, waardoor er minder doorgaand verkeer de stad doorkruist.

Ook voor Mellenaars kan het interessant zijn de situatie te kennen. Daarom kan je op het gemeentehuis of in de bibliotheek een mobiliteitskrant 'De Wijze Gazet' afhalen. Deze kan je ook digitaal raadplegen op www.stad.gent/dewijzegazet.

lees verder lees verder

Online inschrijven voor activiteiten

Vanaf dit jaar kan je online inschrijven voor de activiteiten die de gemeente organiseert.

Dat gebeurt in twee stappen. Eerst wordt gezorgd dat alles vlot verloopt voor de inschrijvingen van kinderen in kampen, voor Grabbelpasactiviteiten, workshops in de bib... In latere instantie zullen tickets voor activiteiten voor volwassenen ook op die manier aangeboden worden.

 

lees verder lees verder

Wijziging openingsuren recyclagepark Melle

Vanaf 1 januari zal de intercommunale Verko het beheer van het recyclagepark overnemen van de gemeente. Dit betekent de komst van nieuwe parkwachters en andere openingsuren. Dit gaat in vanaf 1 januari. Klik verder voor een overzicht van de uurregeling.

lees verder lees verder

Nieuwe openingsuren gemeentelijk containerpark Melle

Vanaf 1 januari 2017 zal intercommunale VERKO instaan voor het personeel op het containerpark van Melle. Verko is de intercommunale die nu al instaat voor de afvalophaling in de gemeente. Om gebruik te kunnen maken van een optimale personeelsplanning worden de openingsuren aangepast naar analogie met andere containerparken die Verko uitbaat.

lees verder lees verder

Aankopen compostvat

De verkoop van compostvaten zal vanaf 1 januari 2017 niet meer in het gemeentelijk containerpark plaatsvinden maar in de het gemeentelijk depot in de Autostradeweg. Om een compostvat aan te vragen schrijf je 15 euro over op het rekeningnummer BE08 0910 0030 8813 met als vermelding COMPOSTVAT + naam van de afhaler. Na je overschrijving kan je een afspraak met de verantwoordelijke technische dienst gemeente Melle maken om je compostvat af te halen.

lees verder lees verder

Brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen van kracht. Meer informatie vind je in de folder die je hier kan downloaden.

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

Werken aan het jaagpad langs de Ringvaart

Op 6 juni startte Waterwegen en Zeekanalen NV met werken aan de Ringvaart ter hoogte van de Driesspoorbrug. De werken moeten zorgen voor meer manoeuvreerruimte voor grote schepen.

De werken gebeuren aan de waterlijn en zullen geen rechtstreekse hinder veroorzaken voor de omwonenden. Het jaagpad zal wel tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. De werken zullen wellicht duren tot april 2017.

Lees verder voor meer details over de werken en de omleiding.

lees verder lees verder

Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein

maandag 5 september 2016 - 20 uur

Op 5 september vond er een informatieavond plaats rond de werken op en rond het Merlebekestationsplein. Hier kan je de presentatie van die avond bekijken.

lees verder lees verder

fiets- en wandelroutes - het vliegveld van Gontrode

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in de velden tussen Gontrode en Lemberge een vliegveld voor zeppelins met een monumentale hal. Twee bunkers langs de Rechte Ree getuigen nog van dit publiek geheim.

lees verder lees verder

Werken omgeving Merelbekestationsplein en mogelijke evacuatie.

Vanaf 19 september starten de stad Gent en Farys de werken voor de volledige heraanleg en opwaardering van het Merelbekestationsplein en omgeving. De werken omvatten de volledige Bloemstraat, een gedeelte vand e Mellestraat, het Merelbekestationsplein en de openbare ruimte aan het kruispunt met de Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en de Gontrode Heirweg. Aansluitend vinden ook werken plaats op het grondgebied van de gemeentes Melle en Merelbeke waar de Gontrode Heirweg volledig heraangelegd wordt. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind augustus 2017. Aangezien de omgeving tijdens de wereldoorlogen zwaar werd gebombardeerd, bestaat de kans dat er vliegtuigbommen uit die periode worden gevonden.

lees verder lees verder

rss feed