driedaags sportarrangement

De sportdienst organiseert een driedaags sportarrangement van maandag 24 tot woensdag 26 april 2017 in domein Kattevenia in Genk.

Samen bewegen in de natuur en van het leven genieten!  Download hier de folder.

 

hoge fijnstofconcentraties in de lucht

Vandaag worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten.
De informatiedrempel van 50 µg/m³ werd overschreden in het Vlaamse gewest. Omdat verwacht wordt dat de PM10 concentraties in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³ wordt de bevolking geïnformeerd. 

lees verder lees verder

Online inschrijven voor activiteiten

Vanaf dit jaar kan je online inschrijven voor de activiteiten die de gemeente organiseert.

Dat gebeurt in twee stappen. Eerst wordt gezorgd dat alles vlot verloopt voor de inschrijvingen van kinderen in kampen, voor Grabbelpasactiviteiten, workshops in de bib... In latere instantie zullen tickets voor activiteiten voor volwassenen ook op die manier aangeboden worden.

 

lees verder lees verder

Nonnenwegel plaatselijk afgesloten van 23 januari tot 3 februari 2017

Afgesloten ter hoogte van Nonnenwegel huisnummer 4 tot 12. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk.

In verband met de bouwwerken betreffende de werkplaats van de NMBS vinden er tussen 23 januari en 3 februari 2017 werken plaats in de Nonnenwegel. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar ter hoogte van Nonnenwegel huisnummers 4 tot 12 zal er enkel doorgang mogelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Een omleiding wordt voorzien via de Zwaantjesstraat, Brusselsesteenweg en Tuinstraat. Onze excuses voor de hinder.

postkantoor Melle Centrum tijdelijk gesloten

Wegens renovatiewerken zal het postkantoor Melle Centrum aan het Gemeenteplein tijdelijk gesloten zijn van vrijdag 20 tot en met maandag 23 januari 2017.

Vanaf dinsdag 24 januari 2017 gaan de tijdelijke loketten open die bereikbaar zijn via de inrit links van het postkantoor.  Meer info vind je hier.

Paassportkampen

Maandag 3 t/m vrijdag 7 april

  • Kleuters: sport- en cultuurkamp: geboren 2011-2012-2013

De kleutertjes kunnen zich ’s morgens zalig uitleven in de sporthal met hoepels, ballen…, ze klimmen en klauteren de hele zaal door, in de namiddag krijgen zij workshops en gaan ze eens op uitstap. De week wordt afgesloten met een leuke paaseierenzoektocht. 

lees verder lees verder

Provincie organiseert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers​ - Bestellen kan nog tot 1 februari 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers.

Nieuw dit jaar is de samenwerking met Agro-aanneming binnen het project ‘Boeren planten bij Boeren’. Dankzij dit project kunnen landbouwers de aanplantingswerken laten uitvoeren door collega-boeren aan de helft van het normale tarief.

lees verder lees verder

Wijziging openingsuren recyclagepark Melle

Vanaf 1 januari zal de intercommunale Verko het beheer van het recyclagepark overnemen van de gemeente. Dit betekent de komst van nieuwe parkwachters en andere openingsuren. Dit gaat in vanaf 1 januari. Klik verder voor een overzicht van de uurregeling.

lees verder lees verder

Kindersport op zaterdagvoormiddag

Vanaf zaterdag 21 januari

De sportdienst start terug met de kindersportacademie. De kinderen brengen elke zaterdag een gevarieerde en sportieve voormiddag door. De lessen zijn steeds opgedeeld in twee gedeeltes: een omloop en een sport- of spelgedeelte.

lees verder lees verder

Nieuwe openingsuren gemeentelijk containerpark Melle

Vanaf 1 januari 2017 zal intercommunale VERKO instaan voor het personeel op het containerpark van Melle. Verko is de intercommunale die nu al instaat voor de afvalophaling in de gemeente. Om gebruik te kunnen maken van een optimale personeelsplanning worden de openingsuren aangepast naar analogie met andere containerparken die Verko uitbaat.

lees verder lees verder

Aankopen compostvat

De verkoop van compostvaten zal vanaf 1 januari 2017 niet meer in het gemeentelijk containerpark plaatsvinden maar in de het gemeentelijk depot in de Autostradeweg. Om een compostvat aan te vragen schrijf je 15 euro over op het rekeningnummer BE08 0910 0030 8813 met als vermelding COMPOSTVAT + naam van de afhaler. Na je overschrijving kan je een afspraak met de verantwoordelijke technische dienst gemeente Melle maken om je compostvat af te halen.

lees verder lees verder

Erkenning van de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 als ramp!

De Vlaamse Regering heeft de overvloedige regenval en overstromingen tussen 27 mei en 26 juni 2016 als algemene ramp erkend in heel Vlaanderen. Deze beslissing werd op 31 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf de maand na publicatie hebben de getroffenen nog 3 maanden de tijd om een dossier bij het Rampenfonds in te dienen. Concreet betekent dit dat, indien u schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt, u ten laatste op 31 januari 2017 een aanvraag kunt indienen.

lees verder lees verder

Schauwegemstraat volledig zone 30

Tijdelijke zone 30

In het voorjaar werd reeds beslist om tijdelijk een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in te voeren in het gedeelte van de Schauwegemstraat tussen de Geraardsbergsesteenweg en de Beekstraat en in het gedeelte van de Beekstraat tussen de Schauwegemstraat en de Vossenstraat.

lees verder lees verder

Werken aan het jaagpad langs de Ringvaart

Op 6 juni startte Waterwegen en Zeekanalen NV met werken aan de Ringvaart ter hoogte van de Driesspoorbrug. De werken moeten zorgen voor meer manoeuvreerruimte voor grote schepen.

De werken gebeuren aan de waterlijn en zullen geen rechtstreekse hinder veroorzaken voor de omwonenden. Het jaagpad zal wel tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. De werken zullen wellicht duren tot april 2017.

Lees verder voor meer details over de werken en de omleiding.

lees verder lees verder

Brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen van kracht. Meer informatie vind je in de folder die je hier kan downloaden.

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein

maandag 5 september 2016 - 20 uur

Op 5 september vond er een informatieavond plaats rond de werken op en rond het Merlebekestationsplein. Hier kan je de presentatie van die avond bekijken.

lees verder lees verder

fiets- en wandelroutes - het vliegveld van Gontrode

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in de velden tussen Gontrode en Lemberge een vliegveld voor zeppelins met een monumentale hal. Twee bunkers langs de Rechte Ree getuigen nog van dit publiek geheim.

lees verder lees verder

Werken omgeving Merelbekestationsplein en mogelijke evacuatie.

Vanaf 19 september starten de stad Gent en Farys de werken voor de volledige heraanleg en opwaardering van het Merelbekestationsplein en omgeving. De werken omvatten de volledige Bloemstraat, een gedeelte vand e Mellestraat, het Merelbekestationsplein en de openbare ruimte aan het kruispunt met de Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en de Gontrode Heirweg. Aansluitend vinden ook werken plaats op het grondgebied van de gemeentes Melle en Merelbeke waar de Gontrode Heirweg volledig heraangelegd wordt. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind augustus 2017. Aangezien de omgeving tijdens de wereldoorlogen zwaar werd gebombardeerd, bestaat de kans dat er vliegtuigbommen uit die periode worden gevonden.

lees verder lees verder

rss feed