Recreatief volleybaltornooi

zaterdag 24 juni 2017

Sportraad Melle en vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking organiseren opnieuw het recreatief volleybaltornooi in het Sport- en Recreatiepark Kouterslag. Interesse om een dag te volleyballen in een ontspannen sfeertje? 

lees verder lees verder

#sportersbelevenmeer

 

Sport Vlaanderen organiseert de #sportersbelevenmeer-award: aan de hand van vijf uitdagingen kunnen de sportdiensten 5 #’s (=hashtags) verdienen. Als de gemeente Melle de vijf uitdagingen tot een goed einde brengt, mag zij zich een #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. Deze actie heeft als doel alle inwoners aan het sporten te krijgen door hen ervan te overtuigen (of te laten ervaren) dat je door sporten heel wat meer beleeft. Bij één van de uitdagingen kunnen jullie inwoners helpen: namelijk door sportbelevingsfoto’s te delen op jouw eigen pagina van sociale media (Facebook, Instagram en Twitter), met vermelding van #sportersbelevenmeer#Melle. Doen!

 

Betaalbare, duurzame en betrouwbare energie voor iedereen

Globale uitdagingen - lokale antwoorden

We leven in een wereld waarin de onderlinge verbondenheid in de vorm van handel en globale klimaatsverandering steeds groter wordt. Hoe kunnen we in zo'n wereld werk maken van oplossingen die zowel het noorden als het zuiden ten goede komen? In drie activiteiten in samenwerking tussen Vormingplus Gent-Eeklo en de GROS van Merelbeke, Melle en Oosterzele, gaan we op zoek naar antwoorden.

Woensdag 3 mei 2017: panelgesprek. Hoe zorgen we voor betaalbare, duurzame en betrouwbare energie voor iedereen?

 

lees verder lees verder

Opruimactie begraafplaats

In oktober kondigde de gemeente een nieuw reglement aan voor de begraafplaatsen. De gemeente streeft hierbij naar meer éénvormigheid. In het kader hiervan werd aan de nabestaanden gevraagd om woekerende planten op te ruimen en versieringen enkel op de graven zelf aan te brengen en niet op de grond errond. Deze moet vrij blijven zodat de gemeente hem kan onderhouden.

lees verder lees verder

Proefopstelling wijk Elsdries van 18 april tot 12 mei 2017

Tijdens de infovergadering van dinsdag 28 maart 2017 op het gemeentehuis werd de proefopstelling inzake verkeersafwikkeling voor de wijk Elsdries voorgesteld.

Er zijn 3 redenen waarom een proefproject wordt ingericht:

- Bij de toekomstige sanering van de Schauwegemstraat wenst het bestuur parkeren mogelijk te houden en tegelijk volwaardige voetpaden en fietspaden in te richten. Dit maakt dat verkeer in beide richtingen niet meer mogelijk is.

-De gemeente wenst blijvend in te zetten op openbaar vervoer en het behoud van de bestaande buslijnen.

-De gemeente wenst het sluipverkeer tegen te gaan.

 

lees verder lees verder

't Lijsternest: een ontmoetingsplek voor iedereen

Een nieuwe inrichting voor het park

Het parkje rond de bibliotheek Lijsternest is nu nog een eenvoudig grasveld met enkele bomen en hagen. Het heeft echter potentieel om veel meer te worden.

't Lijsternest ligt in de sterk verstedelijkte buurt Vogelhoek. Een filiaal van de bibliotheek en een afdeling van muziekacademie De Kunstbrug hebben er hun thuis. De nood aan groen en ruimte in de buurt is groot. Daarom wil het gemeentebestuur er een multifunctionele ontmoetingsplaats creëren. Een plek waar bibliotheekbezoekers in open lucht kunnen lezen, buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en verenigingen activiteiten organiseren.

lees verder lees verder

Volgende fase werken Gontrode Heirweg

aanpak kruispunt Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en Gontrode Heirweg

Op 18 april 2017 gaan de werken aan en rond het Merelbekestationsplein een nieuwe fase in.

lees verder lees verder

Vertragingen werken jaagpad

Tussen de Begijnenwegel en de Wezenstraat zijn sinds enige tijd werken bezig aan het jaagpad. Deze werken hebben vertraging opgelopen omdat bijkomende herstellingen nodig zijn. Wellicht kan het jaagpad terug open in september 2017.

Waar is Victor?

Victor Veilig is groen, 81 cm groot, draagt een rood petje en een rood vlagje en valt op. Dat is de bedoeling, want hij maant chauffeurs aan om hun rijgedrag aan te passen in de omgeving van een school. Het bestuur zorgde voor zulke popjes aan elke school in Melle.

Die van de Lindenhoek zijn echter verdwenen. Allicht zijn ze niet zelf weggelopen... De gemeente roept dan ook op aan wie ze heeft meegenomen, om deze terug te bezorgen. Ze dienen om de veiligheid van de kinderen te verhogen.

Verkeer Heidestraat terug normaal

Heidestraat opnieuw gedeeltelijk enkele richting

De Heidestraat stond enige tijd open voor verkeer in beide richtingen. Dit kwam omdat de Burgemeester Maenhautstraat in Merelbeke afgesloten was door werken en de omleiding door de Heidestraat liep.

Deze werken zijn nu afgerond en de Burgemeester Maenhautstraat is weer toegankelijk. Ook kan bus 43 opnieuw via de Campus Diergeneeskunde rijden om PC Caritas te bereiken. De bus hoeft dus niet meer door de Heidestraat.

De Heidestraat wordt zoals voorheen gedeeltelijk enkele richting. In het deel richting Scheldeweg blijft dubbelrichtingsverkeer toegelaten.

Spoorwerken tussen Vlierzele en Gent

een mobiele werf is komende weken actief

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, voert momenteel vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn L50A (Oostende-Brussel Zuid) tussen Vlierzele en Gent.

De werken starten ter hoogte van de Hogeweg in Wetteren en schuiven stelselmatig op in de richting van Gent. Het gaat om een mobiele werf, er wordt niet overal op hetzelfde moment gewerkt.

lees verder lees verder

Evaluatie fietsparkeren Wezenstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft na de krokusvakantie een proefopstelling met fietsparkeren ingevoerd in de Wezenstraat.

lees verder lees verder

burgemeestersconvenant

Duurzaam energieactieplan Melle goedgekeurd op 17/10/2016

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2015 het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie ondertekend, bekrachtigd door de gemeenteraad op 16 november 2015.  Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente zich ertoe geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot (het bekendste broeikasgas) op het gemeentelijk grondgebied met 20% te reduceren.

lees verder lees verder

Gemeentebestuur Melle transparant over mandaten

Het gemeentebestuur van Melle wil transparant zijn in het aantal mandaten en de hieraan verbonden vergoedingen die de gemeenteraadsleden en de leden van het schepencollege vervullen. Daarom kan je hier een lijst downloaden van alle mandaten die door de gemeenteraad gestemd werden. Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden, is terug te vinden op www.cumuleo.be.

Circulatieplan Stad Gent

Op drie april voert de stad Gent het Circulatieplan in. Vanaf dan knipt de Stad Gent bepaalde drukke verkeersassen in de binnenstad, waardoor er minder doorgaand verkeer de stad doorkruist.

Ook voor Mellenaars kan het interessant zijn de situatie te kennen. Daarom kan je op het gemeentehuis of in de bibliotheek een mobiliteitskrant 'De Wijze Gazet' afhalen. Deze kan je ook digitaal raadplegen op www.stad.gent/dewijzegazet.

lees verder lees verder

Online inschrijven voor activiteiten

Vanaf dit jaar kan je online inschrijven voor de activiteiten die de gemeente organiseert.

Dat gebeurt in twee stappen. Eerst wordt gezorgd dat alles vlot verloopt voor de inschrijvingen van kinderen in kampen, voor Grabbelpasactiviteiten, workshops in de bib... In latere instantie zullen tickets voor activiteiten voor volwassenen ook op die manier aangeboden worden.

 

lees verder lees verder

Nieuwe openingsuren gemeentelijk containerpark Melle

Vanaf 1 januari 2017 zal intercommunale VERKO instaan voor het personeel op het containerpark van Melle. Verko is de intercommunale die nu al instaat voor de afvalophaling in de gemeente. Om gebruik te kunnen maken van een optimale personeelsplanning worden de openingsuren aangepast naar analogie met andere containerparken die Verko uitbaat.

lees verder lees verder

Aankopen compostvat

De verkoop van compostvaten zal vanaf 1 januari 2017 niet meer in het gemeentelijk containerpark plaatsvinden maar in de het gemeentelijk depot in de Autostradeweg. Om een compostvat aan te vragen schrijf je 15 euro over op het rekeningnummer BE08 0910 0030 8813 met als vermelding COMPOSTVAT + naam van de afhaler. Na je overschrijving kan je een afspraak met de verantwoordelijke technische dienst gemeente Melle maken om je compostvat af te halen.

lees verder lees verder

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

Brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen van kracht. Meer informatie vind je in de folder die je hier kan downloaden.

Werken aan het jaagpad langs de Ringvaart

Op 6 juni startte Waterwegen en Zeekanalen NV met werken aan de Ringvaart ter hoogte van de Driesspoorbrug. De werken moeten zorgen voor meer manoeuvreerruimte voor grote schepen.

De werken gebeuren aan de waterlijn en zullen geen rechtstreekse hinder veroorzaken voor de omwonenden. Het jaagpad zal wel tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. De werken zullen wellicht duren tot april 2017.

Lees verder voor meer details over de werken en de omleiding.

lees verder lees verder

Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein

maandag 5 september 2016 - 20 uur

Op 5 september vond er een informatieavond plaats rond de werken op en rond het Merlebekestationsplein. Hier kan je de presentatie van die avond bekijken.

lees verder lees verder

fiets- en wandelroutes - het vliegveld van Gontrode

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in de velden tussen Gontrode en Lemberge een vliegveld voor zeppelins met een monumentale hal. Twee bunkers langs de Rechte Ree getuigen nog van dit publiek geheim.

lees verder lees verder

rss feed