Gemeentelijke gezinsraad

wat

wie zijn we?

De Melse gezinsraad is een pluralistische en democratisch georganiseerde raad die zich inzet voor alle gezinnen in Melle.  Ook een alleenstaande is een gezin.

wat willen we?

We willen opkomen voor de collectieve belangen van de gezinnen.  Door het geven van spontane adviezen aan het gemeentebestuur willen we de gezinnen dichter bij het beleid en het beleid dichter bij de gezinnen brengen.

We willen de gezinnen individueel helpen door

 • zeer laagdrempelige contactmogelijkheden aan te bieden
 • hen actief door te verwijzen naar de gemeentelijke dienst
 • het stimuleren van oplossingen voor gezinnen en mindervaliden
 • inspraak en informatie te verlenen

waarom doen we dat?

Omdat de gezinnen meer inspraak in het Gemeentelijk beleid wensen en omdat het Gemeentebestuur meer inspraak van de gezinnen wenst.  Een snelle en goede communicatie tussen de gezinnen en het Gemeentebestuur zal leiden tot een beter afgestemd Gemeentelijk beleid.  Advies verstrekken, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de Gemeenteraad over de problemen die de gezinnen van de Gemeente aanbelangen.

welke zijn onze waarden?

We bejegenen elk gezin op gelijkwaardige wijze, zonder onderscheid op basis van afkomst, ras, huidskleur, geboorte, taal, seksuele geaardheid en van ideologische, religieuze of andere levensopvatting.  We respecteren de mensenrechten zoals omschreven in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens, het  Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind en het Internationaal verdrag van de rechten van de mindervaliden.  Elke vraag van een gezin wordt met respect voor de privacy behandeld.

informatie- en inspraakavonden

De raad kan informatieavonden organiseren die zich naar het ruime publiek richten.  Ze hebben een belangrijke signaalfunctie op twee vlakken : enerzijds informatie verstrekken aan de bevolking en anderzijds een informele raadpleging van de bevolking. 

Is er iets dat u graag besproken ziet op een gezinsraad, contacteer ons.

wie

 • Yves Van Walle, voorzitter
 • Tamara Larmuseau, ondervoorzitter
 • Philippe Engels, penningmeester
 • Claudine Van Oost
 • Florent Fonck
 • Werner Steyaert
 • Piet Verschuere
 • Mireille Baeten
 • Lut De Koker
 • Rose Botelberge
 • Francine Eeckhaut
 • Ingrid De Valkenaere

waarnemers

 • Frederik De Buck, schepen voor gezinsbeleid

verslagen

Vergadering 2 maart 2009 (29.50 kB)
Verslag gezinsraad 28 september 2009 (42.00 kB)
Versalg gezinsraad 4 mei 2009 (36.50 kB)
verslag 5 maart 2010 (4.93 kB)
verslag 11 oktober 2010 (166.30 kB)
verslag 7 februari 2011 (306.41 kB)
verslag 16 maart 2011 (10.70 kB)
verslag 12 oktober 2011 (107.01 kB)
verslag 8 februari 2012 (74.54 kB)
verslag vergadering gezinsraad 21 mei 2013 (50.21 kB)
verslag gezinsraad 11 september 2013 (63.55 kB)
vergadering gezinsraad 18 november 2013 (38.81 kB)
BBC - verplichte raadpleging van de adviesraden over de beleidsvoorstellen (190.49 kB)
verslag vergadering gezinsraad 8 januari 2014 (57.16 kB)
bijkomende vergadering gezinsraad 26 februari 2014 (36.90 kB)
verslag vergadering gezinsraad 2 april 2014 (56.26 kB)
verslag vergadering gezinsraad 3 juni 2014 (49.25 kB)
verslag vergadering gezinsraad 19 augustus 2014 (52.82 kB)
verslag vergadering gezinsraad 28 oktober 2014 (57.21 kB)
verslag vergadering gezinsraad 8 januari 2015 (56.27 kB)
verslag vergadering gezinsraad 3 maart 2015 (49.73 kB)
verslag vergadering gezinsraad 9 juni 2015 (306.91 kB)
verslag vergadering gezinsraad 29 september 2015 (55.65 kB)
verslag vergadering gezinsraad 3 december 2015 (55.49 kB)
verslag vergadering gezinsraad 21 april 2016 (91.15 kB)
verslag vergadering gezinsraad 7 juni 2016 (80.55 kB)
verslag vergadering gezinsraad 6 september 2016 (58.43 kB)
verslag vergadering gezinsraad 22 november 2016 (59.62 kB)
verslag vergadering gezinsraad 31 januari 2017 (71.07 kB)
verslag vergadering gezinsraad 11 mei 2017 (54.41 kB)