Gemeentelijke seniorenraad

wat

De seniorenraad werd opgericht ter bevordering van het seniorenbeleid en het welzijn van de senioren.  Hij adviseert het gemeentebestuur wat betreft seniorenzaken en organiseert op geregelde tijdstippen activiteiten voor senioren.  Daarnaast fungeert de seniorenraad als overlegplatform voor de Melse seniorenverenigingen.

wie

De seniorenraad is als volgt samengesteld:

 • Florent Fonck, voorzitter
 • Frederik De Buck, schepen van seniorenbeleid
 • Juliaan De Waele, secretaris
 • Lucien Raes (CD&V)
 • Jacqueline De Wilde (Liberale ziekenbond)
 • Christian Verstraete (GPS)
 • Monique Braeckman (onafhankelijke)
 • Gustave De Landtsheer (OKRA Gontrode)
 • Alma De Wilde (OKRA Melle centrum)
 • Marcel Janssens (Liberale Seniorenbond)
 • Irène Uyttendaele (OKRA Melle centrum)
 • Johan Van Den Daele (Gezinsbond)
 • Daniel Lemmens (Provinciale ouderen adviesraad)
 • Geert Buyse (WZC Kannunik Triest)
 • Vera Blancquart (seniorenconsulent)
 • Marc Dierickx (OCMW)
 • Mieke Penninck (cultuurbeleidscoördinator Melle)
 • Aimé Haegeman (OKRA Gontrode)