gemeenteraad

De gemeenteraad wordt verkozen voor een periode van zes jaar. De huidige gemeenteraad zetelt van 1 januari 2013 tot 31 december 2018. De gemeenteraad vindt in principe elke derde maandag van de maand plaats (behalve tijdens de zomermaanden) in de gemeenteraadszaal en wordt voorgezeten door gemeenteraadsvoorzitter Freddy Van de Putte.

In 2017 vindt de gemeenteraad plaats op volgende data: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 11 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.

Onderwerpen die hier ter sprake komen zijn onder meer het goedkeuren van de begroting en de rekening, stemmen van de gemeentebelastingen, toekennen van gemeentelijke toelagen, het goedkeuren van ontwerpen inzake wegen- en rioleringswerken, het bepalen van de personeelsformatie, het kopen of verkopen van gebouwen, het inrichten van adviesraden en overlegstructuren, het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling, het vaststellen van gemeentelijke reglementen.

Iedereen is welkom in de raadzaal. Het overgrote deel van de zitting is openbaar.

Voorzitter gemeenteraad

Nieuw in het Gemeentedecreet is dat de burgermeester niet langer automatisch voorzitter van de gemeenteraad is. De gemeenteraad kiest zelf een voorzitter uit de groep van de gemeenteraadsleden. Het is niet langer het college van burgemeester en schepenen maar de voorzitter van de gemeenteraad die de gemeenteraad samenroept. De voorzitter stelt de agenda op en zit de gemeenteraad voor. Hij tekent ook alle stukken die betrekking hebben op de gemeenteraad

agenda

notulen

vragen & antwoorden

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Download hier de laatste versie van het huishoudelijk reglement.

Gemeentebestuur Melle transparant over mandaten

Het gemeentebestuur van Melle wil transparant zijn in het aantal mandaten en de hieraan verbonden vergoedingen die de gemeenteraadsleden en de leden van het schepencollege vervullen. Daarom kan je hier een lijst downloaden van alle mandaten die door de gemeenteraad gestemd werden. Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden, is terug te vinden op www.cumuleo.be.

Burgerinitiatief

De inwoners hebben het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Het modelformulier kan je hier downloaden.

Freddy Van de Putte

functie: voorzitter gemeenteraad

partij: N-VA

adres: Potaardestraat 1

tel: 09 252 30 23

Edouard de Potter d'Indoye

functie: gemeenteraadslid

partij: Open VLD

adres: Brusselsesteenweg 190

tel: 09 252 40 20

Anneleen Monsieur

functie: gemeenteraadslid

partij: GPS Melle

adres: Driesstraat 13

Wim Verween

functie: gemeenteraadslid

partij: Sp.a

adres: Tuinstraat 60

gsm: 0486 60 92 51

Christine De Pus

functie: gemeenteraadslid

partij: Open VLD

adres: François Spaestraat 6

gsm: 0478 31 76 80

Dominique Vandermeersch

functie: gemeenteraadslid

partij: GPS Melle

adres: Pinksterbloemstraat 2

tel: 09 252 39 38

Isabelle Poelman

functie: gemeenteraadslid

partij: N-VA

adres: Kruisstraat 89B

Lieven Van Cauwenberghe

functie: gemeenteraadslid

partij: CD&V

adres: John Youngestraat 28

Sibylle Moreels

functie: gemeenteraadslid

partij: CD&V

adres: Watermolenstraat 18

tel: 09 252 56 03

Anne Dalemans

functie: gemeenteraadslid

partij: N-VA

adres: John Youngestraat 24

Lieven Volckaert

functie: gemeenteraadslid

partij: Open VLD

adres: Kalverhagestraat 66

Christa Hijsselinckx

functie: gemeenteraadslid

partij: Gemeentebelangen

adres: Kalverhagestraat 43

gsm: 0494 72 23 57

Jan Raepsaet

functie: gemeenteraadslid

partij: Sp.a

adres: Vossenstraat 114

Kelly Dermul

functie: gemeenteraadslid

partij: N-VA

adres: Brusselsesteenweg 435

gsm: 0476 37 87 16