e-Loket

adreswijziging  
uittreksel bewijs van woonst uittreksel bewijs aangifte vertrek buitenland
uittreksel attest laatste wilsbeschikking uittreksel attest verklaring afstand van organen
uittreksel samenstelling van het gezin uittreksel inschrijving op adres
uittreksel levensbewijs uittreksel historiek burgerlijke staat
uittreksel historiek van adressen beroepswijziging
bewijs aangifte adreswijzging afstand van organen
laatste wilsbeschikking wettelijke samenwoning
reistoelating minderjarige uittreksel geboorte
uittreksel erkenning uittreksel nationaliteit
uittreksel adoptie uittreksel huwelijk
uittreksel echtscheiding uittreksel overlijden
uittreksel strafregister  

Zoeken op trefwoord

Tik het gegeven in dat je wenst, het programma zal je automatisch leiden naar het juiste loket.
vb. geboorte
Klik hier om het E-loket® trefwoord te raadplegen (in nieuw browservenster)

Algemeen volmachtformulier

Indien je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen kan je voor sommige zaken een volmacht verlenen. Vergeet zeker niet een kopie van je identiteitskaart aan de volmachtdrager mee te geven. Het algemene volmachten formulier kan je hier vinden.

Andere diensten

Louter informatief geven we de e-mailadressen van de andere gemeentelijke diensten. U vindt ze ook op de respectievelijke pagina’s op onze website: