Evaluatie fietsparkeren Wezenstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft na de krokusvakantie een proefopstelling met fietsparkeren ingevoerd in de Wezenstraat.

lees verder lees verder

25 jaar geleden stortte de scheldebrug in Melle in

Op 18 maart viert Melle een trieste verjaardag. Die dag was het 25 jaar geleden dat de brug over de Schelde instortte.

lees verder lees verder

BERICHT VAN KENNISGEVING

Door de gemeente Melle

Korte omschrijving

Sigmaproject Scheldemeander Gent - Wetteren

DOEL van het kennisgevingsdossier

Het kennisgevingsdossier heeft als doelstelling de administraties en het publiek voldoende informatie te verschaffen over een gepland project. 

lees verder lees verder

Online inschrijvingen zomeractiviteiten: start voorbereiding

Op zaterdag 22 april starten de inschrijvingen voor de zomeractiviteiten die de diensten jeugd, cultuur en sport organiseren.

Wil je graag je kind inschrijven? Dan kan je je al voorbereiden in het gebruik van het online programma.

lees verder lees verder

Infoavond betreffende verkeerssituatie Schauwegemstraat

Dinsdag 28 maart 2017 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Naar aanleiding van de vele ontwikkelingen en geplande projecten in het centrum van onze gemeente is er een voorstel opgemaakt betreffende de toekomstige verkeersafwikkeling in de Schauwegemstraat en omgeving.

lees verder lees verder

Dorpsplein afgesloten wegens werken

Vermoedelijke uitvoeringsdatum 20 en 21 maart 2017

Op maandag 20 en dinsdag 21 maart 2017 zal het Dorpsplein plaatselijk afgesloten zijn wegens nutswerken.
Verkeer komende van de Brusselsesteenweg zal enkel de Kerkstraat en de Wezenstraat kunnen bereiken.
Het verkeer richting Heusden wordt omgeleid via de Brusselsesteenweg, Pontstraat en Kloosterstraat.
Het verkeer komende vanuit Heusden wordt omgeleid via Kloosterstraat, Pontstraat en Brusselsesteenweg.

lees verder lees verder

burgemeestersconvenant

Duurzaam energieactieplan Melle goedgekeurd op 17/10/2016

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2015 het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie ondertekend, bekrachtigd door de gemeenteraad op 16 november 2015.  Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente zich ertoe geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot (het bekendste broeikasgas) op het gemeentelijk grondgebied met 20% te reduceren.

lees verder lees verder

Gemeentebestuur Melle transparant over mandaten

Het gemeentebestuur van Melle wil transparant zijn in het aantal mandaten en de hieraan verbonden vergoedingen die de gemeenteraadsleden en de leden van het schepencollege vervullen. Daarom kan je hier een lijst downloaden van alle mandaten die door de gemeenteraad gestemd werden. Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden, is terug te vinden op www.cumuleo.be.

Uitstap Luik en tentoonstelling: het Terracottaleger en de Erfenis van de Eeuwige Keizer van China

Zaterdag 8 april kan je deelnemen aan een uitstap naar Luik. Je bezoekt er het station en zijn buurt onder leiding van een gids en de tentoonstelling van het beroemde Chinese terracottaleger.

De kostprijs voor de uitstap bedraagt 40 euro. Daarin zijn treinvervoer, gidsen en middagmaal inbegrepen. Wie zelf voordelig met de trein kan reizen, heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor 35 euro. In dat geval moet je zelf voor een ticket zorgen.

lees verder lees verder

Kriebeldinges: avonturensportdag voor jongeren

donderdag 13 april 2017

Ben je tussen 10 en 16 jaar oud? Sportief en avontuurlijk aangelegd? Altijd in voor iets nieuws? Dan is dit het evenement om jezelf uit te leven. Aanbod van een aantal sporten zoals hoogteparcours, padel, free running, lasershoot en vele andere. 

lees verder lees verder

Speelplein Melle zoekt animatoren

voor juli en augustus

Ben je minimum 16 jaar oud en hou je van kinderen animeren? Ben je bovendien op zoek naar een actieve vakantiejob? Vul dan dit formulier in en bezorg het bij de sportdienst voor 7 april.

Sportdag 50+

Donderdag 4 mei

Burensportdienst Schelde-Durme organiseert opnieuw een sportdag 50+ te Destelbergen. Schrijf je in bij de sportdienst op Kouterslag voor 20 april. Inwoners van Melle kunnen gratis deelnemen mits voorafbetaling van 5 euro waarborg.

Ophokplicht voor pluimvee

Update 20/3: ophokplicht opgeheven voor hobbyhouders.

Het aantal besmettingen van vogelgriep neemt af. Daarom heeft de bevoegde minister Willy Borsus beslist om de ophokplicht voor hobbyhouders van pluimvee op te heffen. De dieren moeten dus niet meer afgeschermd worden. Wel is het nog verplicht de dieren beschermd te voederen en te drenken.

Als je dieren zich in de buurt van een grote concentratie wilde vogels bevinden, bijvoorbeeld aan een waterplas, is het raadzaam om toch voorzichtig te blijven.

Voor professionele pluimveehouders is het risico echter nog te groot.

lees verder lees verder

Werken Tuinstraat uitgesteld

In de Tuinstraat zijn verbeteringswerken gepland. Vanaf de N9 tot de Nonnenwegel worden aan de kant van de oneven huisnummers het voet- en fietspad vervangen. Aan de even kant wordt het voetpad vervangen vanaf de Nonnenwegel tot de aansluiting met de Begoniastraat.

De werken worden uitgesteld minstens tot eind maart. Eandis is nog niet klaar met de voorbereidende werken. De aangelanden mogen nog een brief verwachten met de concrete timing.

Fluxys vervangt stuk aardgasleiding onder de E40

Fluxys vervangt binnenkort een stuk van de aardgasleiding die onder de E40 loopt. Het gaat om voorzorgsmaatregelen.

De werken starten op maandag 13 maart en zullen geen verkeershinder met zich meebrengen.

lees verder lees verder

Een concert bij de buren

huiskamerconcerten in Melle

Op zondag 12 en zondag 26 maart stellen vier Melse gezinnen hun huis open voor artiesten en publiek. De optredens beginnen om 10.30 uur. Je geniet van een volwaardig concert in een intieme sfeer. Artiesten houden doorgaans van het dichte contact met het publiek en geven het beste van zichzelf. Op het einde biedt de gemeente samen met de gastheer of -vrouw een glaasje aan.

Een kaartje kan je krijgen bij de cultuurdienst en kost 8 euro (4 euro voor wie jonger is dan 14). Bij aankoop van je kaartje krijg je het adres mee.

Wanneer je doorklikt, vind je het volledige programma.

lees verder lees verder

Circulatieplan Stad Gent

Op drie april voert de stad Gent het Circulatieplan in. Vanaf dan knipt de Stad Gent bepaalde drukke verkeersassen in de binnenstad, waardoor er minder doorgaand verkeer de stad doorkruist.

Ook voor Mellenaars kan het interessant zijn de situatie te kennen. Daarom kan je op het gemeentehuis of in de bibliotheek een mobiliteitskrant 'De Wijze Gazet' afhalen. Deze kan je ook digitaal raadplegen op www.stad.gent/dewijzegazet.

lees verder lees verder

Online inschrijven voor activiteiten

Vanaf dit jaar kan je online inschrijven voor de activiteiten die de gemeente organiseert.

Dat gebeurt in twee stappen. Eerst wordt gezorgd dat alles vlot verloopt voor de inschrijvingen van kinderen in kampen, voor Grabbelpasactiviteiten, workshops in de bib... In latere instantie zullen tickets voor activiteiten voor volwassenen ook op die manier aangeboden worden.

 

lees verder lees verder

Nieuwe openingsuren gemeentelijk containerpark Melle

Vanaf 1 januari 2017 zal intercommunale VERKO instaan voor het personeel op het containerpark van Melle. Verko is de intercommunale die nu al instaat voor de afvalophaling in de gemeente. Om gebruik te kunnen maken van een optimale personeelsplanning worden de openingsuren aangepast naar analogie met andere containerparken die Verko uitbaat.

lees verder lees verder

Aankopen compostvat

De verkoop van compostvaten zal vanaf 1 januari 2017 niet meer in het gemeentelijk containerpark plaatsvinden maar in de het gemeentelijk depot in de Autostradeweg. Om een compostvat aan te vragen schrijf je 15 euro over op het rekeningnummer BE08 0910 0030 8813 met als vermelding COMPOSTVAT + naam van de afhaler. Na je overschrijving kan je een afspraak met de verantwoordelijke technische dienst gemeente Melle maken om je compostvat af te halen.

lees verder lees verder

Brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen van kracht. Meer informatie vind je in de folder die je hier kan downloaden.

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

Werken aan het jaagpad langs de Ringvaart

Op 6 juni startte Waterwegen en Zeekanalen NV met werken aan de Ringvaart ter hoogte van de Driesspoorbrug. De werken moeten zorgen voor meer manoeuvreerruimte voor grote schepen.

De werken gebeuren aan de waterlijn en zullen geen rechtstreekse hinder veroorzaken voor de omwonenden. Het jaagpad zal wel tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. De werken zullen wellicht duren tot april 2017.

Lees verder voor meer details over de werken en de omleiding.

lees verder lees verder

Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein

maandag 5 september 2016 - 20 uur

Op 5 september vond er een informatieavond plaats rond de werken op en rond het Merlebekestationsplein. Hier kan je de presentatie van die avond bekijken.

lees verder lees verder

fiets- en wandelroutes - het vliegveld van Gontrode

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in de velden tussen Gontrode en Lemberge een vliegveld voor zeppelins met een monumentale hal. Twee bunkers langs de Rechte Ree getuigen nog van dit publiek geheim.

lees verder lees verder

Werken omgeving Merelbekestationsplein en mogelijke evacuatie.

Vanaf 19 september starten de stad Gent en Farys de werken voor de volledige heraanleg en opwaardering van het Merelbekestationsplein en omgeving. De werken omvatten de volledige Bloemstraat, een gedeelte vand e Mellestraat, het Merelbekestationsplein en de openbare ruimte aan het kruispunt met de Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en de Gontrode Heirweg. Aansluitend vinden ook werken plaats op het grondgebied van de gemeentes Melle en Merelbeke waar de Gontrode Heirweg volledig heraangelegd wordt. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind augustus 2017. Aangezien de omgeving tijdens de wereldoorlogen zwaar werd gebombardeerd, bestaat de kans dat er vliegtuigbommen uit die periode worden gevonden.

lees verder lees verder

rss feed