Grabbelpas zomer 2017

De zomer staat voor de deur.  Dat betekent zon, zee, maar vooral twee maanden vakantie!
De jeugddienst van Melle zorgt weer voor een uiteenlopend programma met tal van activiteiten. 
Gaan karten, een weekje Kunsttoeren of waan je een echte fotograaf...kortom voor elk wat wils.
Het einde van de vakantie sluiten we traditioneel af met een uitstap naar een pretpark.

 

lees verder lees verder

Werken aan de perrons in Melle

Infrabel en NMBS zijn bezig met het vernieuwen en ophogen van de perrons in Melle.

De werken zijn in mei gestart en zullen duren tot december. Daarna wordt perron 2 ook aangepakt.

Tijdens het weekend van 20-21 mei wordt er ononderbroken gewerkt, zowel overdag als 's nachts.Om de veiligheid van het treinverkeer en het personeel te garanderen, is nacht- en weekendwerk niet altijd uit te sluiten.

De werken kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 EN OPENBAAR ONDERZOEK

van 11 mei t.e.m. 9 juni

De Burgemeester van de gemeente Melle brengt ter algemene kennis van het publiek dat door  

Aquamella bvba

Gontrode Heirweg 132 

9090 Melle

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor een inrichting  

gelegen te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 132 

lees verder lees verder

Woensdag Fietsdag

Go with the Velo!

Sneller, handiger, gezonder, hipper, goedkoper … fietsen heeft niets dan voordelen.

Dat weten we allemaal. Toch trappen we nog te weinig. Te nat, te onhandig, te zweterig, en ‘Ik heb wel een auto he!’, halen het nog vaak van ons gezond verstand. Menselijk? Oh ja. Wenselijk? Iets minder. Want de files worden er niet kleiner op. En de lucht niet gezonder.

 

 

lees verder lees verder

Vacature standplaats wekelijkse markt

Iedere vrijdag tussen 7.30 en 12.30 uur op het Dorpsplein te Melle.

Vacante plaats:

  • Standplaats nummer 1
  • Lengte: 9 meter
  • Diepte: 3 meter
  • Specialisatie: damestextiel
  • Beschikbaar vanaf 28 juli 2017

lees verder lees verder

Aanleg nieuw voetpad en fietspad in de Tuinstraat

Vanaf 2 mei 2017 wordt Tuinstraat tijdelijk eenrichting van Nonnenwegel tot Brusselsesteenweg

Op 2 mei vanaf 7 uur starten de werken voor de aanleg van nieuwe fietspaden en voetpaden in de Tuinstraat. De Tuinstraat wordt een eenrichtingsstraat van de Nonnenwegel naar de Brusselsesteenweg. Als alles vlot verloopt, zullen de werken eind mei beëindigd zijn.

lees verder lees verder

Fietsparkeren Wezenstraat behouden tot zomervakantie

Wegversmalling blijft behouden

Het college van burgemeester en schepenen heeft na evaluatie beslist om het fietsparkeren in de Wezenstraat te behouden tot het begin van de zomervakantie.

lees verder lees verder

Hulp nodig bij het invullen van je belastingsaangifte?

Experten van de FOD Financiën helpen je graag verder.

Heb je graag wat hulp bij het invullen van je belastingsaangifte?

Experten van de FOD Financiën helpen je graag verder. Ze houden zitdagen in Melle op woensdag 7 en donderdag 8 juni in het gemeentehuis, telkens van 9 tot 12 uur en van 13.15 tot 16 uur.

In Gontrode kan je terecht in het GOC, Geraardsbergsesteenweg 94 op donderdag 15 juni van 13 tot 16 uur.

Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

lees verder lees verder

Recreatief volleybaltornooi

zaterdag 24 juni 2017

Sportraad Melle en vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking organiseren opnieuw het recreatief volleybaltornooi in het Sport- en Recreatiepark Kouterslag. Interesse om een dag te volleyballen in een ontspannen sfeertje? 

lees verder lees verder

#sportersbelevenmeer

 

Sport Vlaanderen organiseert de #sportersbelevenmeer-award: aan de hand van vijf uitdagingen kunnen de sportdiensten 5 #’s (=hashtags) verdienen. Als de gemeente Melle de vijf uitdagingen tot een goed einde brengt, mag zij zich een #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. Deze actie heeft als doel alle inwoners aan het sporten te krijgen door hen ervan te overtuigen (of te laten ervaren) dat je door sporten heel wat meer beleeft. Bij één van de uitdagingen kunnen jullie inwoners helpen: namelijk door sportbelevingsfoto’s te delen op jouw eigen pagina van sociale media (Facebook, Instagram en Twitter), met vermelding van #sportersbelevenmeer#Melle. Doen!

 

Opruimactie begraafplaats

In oktober kondigde de gemeente een nieuw reglement aan voor de begraafplaatsen. De gemeente streeft hierbij naar meer éénvormigheid. In het kader hiervan werd aan de nabestaanden gevraagd om woekerende planten op te ruimen en versieringen enkel op de graven zelf aan te brengen en niet op de grond errond. Deze moet vrij blijven zodat de gemeente hem kan onderhouden.

lees verder lees verder

't Lijsternest: een ontmoetingsplek voor iedereen

Een nieuwe inrichting voor het park

Het parkje rond de bibliotheek Lijsternest is nu nog een eenvoudig grasveld met enkele bomen en hagen. Het heeft echter potentieel om veel meer te worden.

't Lijsternest ligt in de sterk verstedelijkte buurt Vogelhoek. Een filiaal van de bibliotheek en een afdeling van muziekacademie De Kunstbrug hebben er hun thuis. De nood aan groen en ruimte in de buurt is groot. Daarom wil het gemeentebestuur er een multifunctionele ontmoetingsplaats creëren. Een plek waar bibliotheekbezoekers in open lucht kunnen lezen, buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en verenigingen activiteiten organiseren.

lees verder lees verder

Volgende fase werken Gontrode Heirweg

aanpak kruispunt Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en Gontrode Heirweg

Op 18 april 2017 gaan de werken aan en rond het Merelbekestationsplein een nieuwe fase in.

lees verder lees verder

Vertragingen werken jaagpad

Tussen de Begijnenwegel en de Wezenstraat zijn sinds enige tijd werken bezig aan het jaagpad. Deze werken hebben vertraging opgelopen omdat bijkomende herstellingen nodig zijn. Wellicht kan het jaagpad terug open in september 2017.

Spoorwerken tussen Vlierzele en Gent

een mobiele werf is komende weken actief

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, voert momenteel vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn L50A (Oostende-Brussel Zuid) tussen Vlierzele en Gent.

De werken starten ter hoogte van de Hogeweg in Wetteren en schuiven stelselmatig op in de richting van Gent. Het gaat om een mobiele werf, er wordt niet overal op hetzelfde moment gewerkt.

lees verder lees verder

burgemeestersconvenant

Duurzaam energieactieplan Melle goedgekeurd op 17/10/2016

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2015 het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie ondertekend, bekrachtigd door de gemeenteraad op 16 november 2015.  Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente zich ertoe geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot (het bekendste broeikasgas) op het gemeentelijk grondgebied met 20% te reduceren.

lees verder lees verder

Gemeentebestuur Melle transparant over mandaten

Het gemeentebestuur van Melle wil transparant zijn in het aantal mandaten en de hieraan verbonden vergoedingen die de gemeenteraadsleden en de leden van het schepencollege vervullen. Daarom kan je hier een lijst downloaden van alle mandaten die door de gemeenteraad gestemd werden. Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden, is terug te vinden op www.cumuleo.be.

Circulatieplan Stad Gent

Op drie april voert de stad Gent het Circulatieplan in. Vanaf dan knipt de Stad Gent bepaalde drukke verkeersassen in de binnenstad, waardoor er minder doorgaand verkeer de stad doorkruist.

Ook voor Mellenaars kan het interessant zijn de situatie te kennen. Daarom kan je op het gemeentehuis of in de bibliotheek een mobiliteitskrant 'De Wijze Gazet' afhalen. Deze kan je ook digitaal raadplegen op www.stad.gent/dewijzegazet.

lees verder lees verder

Online inschrijven voor activiteiten

Vanaf dit jaar kan je online inschrijven voor de activiteiten die de gemeente organiseert.

Dat gebeurt in twee stappen. Eerst wordt gezorgd dat alles vlot verloopt voor de inschrijvingen van kinderen in kampen, voor Grabbelpasactiviteiten, workshops in de bib... In latere instantie zullen tickets voor activiteiten voor volwassenen ook op die manier aangeboden worden.

 

lees verder lees verder

Brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen van kracht. Meer informatie vind je in de folder die je hier kan downloaden.

Nieuwe openingsuren gemeentelijk containerpark Melle

Vanaf 1 januari 2017 zal intercommunale VERKO instaan voor het personeel op het containerpark van Melle. Verko is de intercommunale die nu al instaat voor de afvalophaling in de gemeente. Om gebruik te kunnen maken van een optimale personeelsplanning worden de openingsuren aangepast naar analogie met andere containerparken die Verko uitbaat.

lees verder lees verder

Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein

maandag 5 september 2016 - 20 uur

Op 5 september vond er een informatieavond plaats rond de werken op en rond het Merlebekestationsplein. Hier kan je de presentatie van die avond bekijken.

lees verder lees verder

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

fiets- en wandelroutes - het vliegveld van Gontrode

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in de velden tussen Gontrode en Lemberge een vliegveld voor zeppelins met een monumentale hal. Twee bunkers langs de Rechte Ree getuigen nog van dit publiek geheim.

lees verder lees verder

rss feed