Nutsvoorzieningen

Diverse nutsmaatschappijen staan in voor elektriciteit, gas, TV, telefoon en water.

Elektriciteit en aardgas

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) zorgt voor een efficiënte organisatie en werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.
Een lijst van leveranciers die over een leveringsvergunning van VREG beschikken vind je hier

Info
VREG
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
tel. 02 553 13 53
fax. 02 553 13 50

Open: maandag tot donderdag van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.15 uur, op vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 15.15
Voor algemene vragen: info@vreg.be
Voor vragen over groene stroom en warmtekrachtkoppeling: certificatenbeheer@vreg.be
Voor klachten: klachten@vreg.be

Eandis

Distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas.

Eandis cvba
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle

Algemeen nummer: 078 35 35 34 (op werkdagen van 8 tot 20 uur)
Voor vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, rationeel energiegebruik, meteropname, betaalproblemen, budgetmeters,...
Gasreuk: 0800 650 65 (24 uur op 24, 7 dagen op 7).
Storingen en defecten: 078 35 35 00 (24 uur op 24, 7 dagen op 7).
Defecte straatlampen: 0800 635 35 (24 uur op 24, 7 dagen op 7) of via deze link.
Voor doven en slechthorenden: SMS 0477 77 70 80 (+ gecodeerd bericht)

Telefoon

Diverse operatoren bieden telefoon-, fax- of internetlijnen aan. Voor meer informatie over de diverse maatschappijen kan je de gouden gids raadplegen.

Kabeltelevisie

Telenet NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
tel. 015 66 66 66
Online helpdesk

Water

De waterleiding valt onder het beheer van FARYS.

In 2005 werd de eengemaakte of integrale waterfactuur ingevoerd. De Vlaamse regering besliste immers eind 2004 dat de drinkwatermaatschappijen vanaf 1 januari 2005 het door hen geleverde drinkwater moeten saneren, dus zuiveren. Deze saneringsplicht past in de Europese uitdaging zorg te dragen voor onze leefomgeving in het algemeen en de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in het bijzonder. De drinkwatermaatschappijen innen een redelijke bijdrage voor de kosten die de saneringsverplichting met zich meebrengt. Deze zogenaamde 'saneringsbijdrage' zit verrekend in de prijs van het drinkwater. U betaalt dus een 'integrale waterprijs', waarin zowel het waterverbruik als de saneringsbijdrage verrekend zitten.
De saneringsverplichting in praktijk omzetten, betekent werken: uitbreiding van het rioleringsnet, exploitatie en vervanging van de bestaande netinfrastructuur,... Voor al deze acties op het terrein werkt Melle samen met FARYS.

FARYS
Stropstraat 1
9000 Gent

Algemeen waternummer: 078 35 35 99 (alle werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur)
Voor vragen over verhuizingen, nieuwe aansluitingen, dienstverlening, water, facturen, meteropname, kortingen en subsidies.
Defectennummer water: 078 35 35 88 (24 uur op 24, 7 dagen op 7)
Medis: 0800 90 211 (24 uur op 24, 7 dagen op 7). Dit is een automatisch nummer om de meterstanden door te geven.

Zowat alles over water vind je ook bij het Waterloket, het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water. Je kan er ook telefonisch terecht (053/72 64 45)

Informatiecentrum voor vragen over de energiemarkt

Wie vragen heeft over de liberalisering van de energiemarkt, de gespreide betalingen van de stookolie-problematiek, energiebesparende investeringen in woningen, wettelijk in orde brengen van huishoudelijke elektrische installaties, consumentenbescherming en alternatieve geschillenregeling, kan terecht bij het Contact Center van de FOD Economie.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Economie
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel
Tel. 0800 120 33 (alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur)
Fax. 0800 120 57
info.eco@economie.fgov.be