herinrichten gedeelte Gontrode Heirweg + Varingstraat + gedeelte Vijverwegel

In de loop van 2016, 2017 en 2018 wordt de Gontrode Heirweg grondig aangepakt en gesaneerd. Tussen de Lindestraat en de Merelbekestraat krijgt de Gontrode Heirweg een nieuw profiel en wordt de straat opnieuw ingedeeld. Het gaat over nieuwe riolering, fietspaden, voetpaden, verkeersveilige inrichting, enz. Om de hinder te beperken en de werken zo veel mogelijk te concentreren, maakten de gemeenten Melle en Merelbeke de nodige afspraken om de Gontrode Heirweg gezamenlijk aan te pakken.

Alle bewoners van Melle en Merelbeke werden op woensdag 5 februari 2014 tijdens een infoavond uitgebreid geïnformeerd over de voorlopige plannen. Iedereen kon hierbij zowel mondeling als schriftelijk vragen stellen en suggesties of opmerkingen formuleren. Een verslag van deze infoavond, de presentatie van het studiebureau en de voorlopige plannen (alles onder voorbehoud van goedkeuring op de Regionale Mobiliteitscommissie van 17 maart) kan u hieronder downloaden.

 

Herinrichting Gontrode Heirweg – gedeelte Varingstraat en gedeelte Vijverwegel

Op de infoavond van 05 februari 2014 hebben de inwoners van de Gontrode Heirweg voor het eerst kennis genomen van de plannen van de riolerings- en wegeniswerken van hun straat.

De inwoners van de Varingstraat en de Vijverwegel kregen deze kans op de infoavond van 24 april 2014.

Op deze laatste infoavond werd voor het volledige project (gedeelte Gontrode Heirweg tussen Caritasstraat en Gent + Varingstraat + gedeelte van de Vijverwegel) tevens het afkoppelingsprincipe ( het wettelijk verplicht scheiden van regenwater en vuilwater op privaat terrein)   uiteengezet. Iedereen kon hierbij zowel mondeling als schriftelijk vragen stellen en suggesties of opmerkingen formuleren.

Een verslag van deze infoavond, de presentatie van het studiebureau en de voorlopige plannen  kan u hieronder downloaden.