Atlas der Buurtwegen

De Atlas van de Buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Het is een waardevol document dat de toestand van het Oost-Vlaamse landschap schetst, halverwege de 19de eeuw.

Voor de wegen waarvan geen recenter rooilijnplan bestaat, is de atlas de basis om de wettige breedte van de openbare weg te bepalen.

De Atlas der Buurtwegen kan je in het gemeentehuis raadplegen bij de Dienst Openbare Werken of online:

De ingescande plannen, tabellen en wijzigingen kunnen opgevraagd worden via een database.