Bladkorven - bladeren verzamelen in de herfst

Op eenvoudige aanvraag stelt het gemeentebestuur in het najaar bladcontainers ter beschikking.
Je dient de aanvraag te richten aan de dienst Openbare Werken.
De containers zijn bedoeld voor het verzamelen van bladafval afkomstig van bomen op het openbaar domein.
Voor het bergen van bladeren afkomstig van bomen op privé-terrein, dient u zich tot het containerpark te wenden. Bij oneigenlijk gebruik van de containers, zoals het vullen met eigen privé-afval, zullen deze containers verwijderd worden.