Groenonderhoud

Het onderhoud van de gemeentelijke bermen, bomen, groenvoorzieningen en plantsoenen wordt door de groendienst verzorgd.

De groendienst staat ook in voor het inrichten en onderhouden van speelpleinen. Alle speelpleinen en speeltuigen worden regelmatig op hun veiligheid nagekeken. Opmerkingen over de veiligheid geef je aan de sportdienst door.

De bewoners/eigenaars van een eigendom moeten er voor zorgen dat hun beplantingen geen gevaar vormen voor het verkeer of voor wie er passeert. Takken moeten meer dan 4,5 meter boven de rijbaan hangen en meer dan 2,5 meter boven de gelijkgrondse berm, het fietspad en het voetpad. Takken mogen geen belemmering vormen voor de vrije doorgang op het voetpad, het zicht op de openbare weg in de buurt van bochten en kruispunten, verkeerstekens, de leesbaarheid van straatnaamborden, de openbare verlichting en huisnummers.

Het is verboden om gemeentelijke bomen of struiken te snoeien, schade toe te brengen of te verwijderen.