Zoneringsplan

De gemeente Melle beschikt over een goedgekeurd zoneringsplan. In dit plan wordt de toekomstvisie van de riolering vastgelegd.

Het zoneringsplan is opgedeeld in 3 gebieden:

  • Centraal gebied: in dit gebied is de riolering reeds aangesloten op de zuiveringsinstallatie.
  • Groene zone: in dit gebied is er nog geen riolering aanwezig, afvalwater wordt ingezameld en collectief gezuiverd. Het is wel de bedoeling dat in dit gebied in de toekomst riolering voorzien wordt.
  • Individuele behandeling van afvalwater (IBA): in dit gebied moet het water ter plaatse in de woningen gezuiverd worden door middel van een IBA.

Met dit zoneringsplan wordt voor elke woning (geen bedrijfsafvalwater) bepaald of er in de toekomst nog een riolering wordt geplaatst of dat het afvalwater ter plaatse moet gezuiverd worden. Wanneer en waar er rioleringswerken uitgevoerd worden is nog niet bepaald. Evenmin staat vast welke ondersteuning de gemeente biedt bij de installatie van een IBA.

De planning van de rioleringswerken is afhankelijk van het gemeentelijk budget en eventueel andere prioriteiten (wegverzakkingen, verkeersveiligheid). De dienst openbare werken inventariseert alle gekende problemen op gebied van wegen- en rioleringsinfrastructuur. Aan de hand daarvan wordt een planning opgesteld. Er dient wel rekening gehouden te worden met de prioriteit en de kostprijs.

Hier kan je het zoneringsplan inkijken.