Fluxys vervangt stuk aardgasleiding onder de E40

Fluxys vervangt binnenkort een stuk van de aardgasleiding die onder de E40 loopt. Het gaat om voorzorgsmaatregelen.

De werken starten op maandag 13 maart en zullen geen verkeershinder met zich meebrengen.

Een controle liet blijken dat nader onderzoek van het leidingdeel onder de E40 nodig was. Zo'n onderzoek is op die plaats niet mogelijk, daarom neemt Fluxys preventief een nieuw stuk leiding in gebruik.

De werken starten op maandag 13 maart en zullen geen verkeershinder met zich meebrengen. Naargelang het weer en omstandigheden op de werf kunnen plannen wijzigen.

- De werken beginnen met het klaarmaken van een werkstrook aan weerszijden van de E40. Het verkeer naar beide werven zal beperkt zijn en aanrijden via de Kalverhagestraat en de Proefhoevestraat.

- Voor de aanleg van het nieuwe leidingdeel gebeuren eerst een aantal voorbereidende werken: de teelaarde afgraven en de buizen aanvoeren en klaarleggen.

- In mei worden de buizen aan elkaar gelast, gecontroleerd en bekleed.

- Vanaf begin april tot halverwege mei wordt onder de E40 een betonnen koker geboord waarin de nieuwe leiding achteraf zal worden geperst.

- Eind mei volgt dan aan weerszijden de aansluiting van de nieuwe leiding op de bestaande leiding.

- In juni herstellend e ploegen de terreinen weer in hun oorspronkelijke staat.

 

Met vragen kan je terecht bij Fluxys-vertegenwoordiger Alex Bracke

Tel. 0496 03 21 23