Ophokplicht voor pluimvee

Update 20/3: ophokplicht opgeheven voor hobbyhouders.

Het aantal besmettingen van vogelgriep neemt af. Daarom heeft de bevoegde minister Willy Borsus beslist om de ophokplicht voor hobbyhouders van pluimvee op te heffen. De dieren moeten dus niet meer afgeschermd worden. Wel is het nog verplicht de dieren beschermd te voederen en te drenken.

Als je dieren zich in de buurt van een grote concentratie wilde vogels bevinden, bijvoorbeeld aan een waterplas, is het raadzaam om toch voorzichtig te blijven.

Voor professionele pluimveehouders is het risico echter nog te groot.In Lebbeke was bij een hobbyhouder een geval van vogelgriep vastgesteld. Deze vogelziekte is erg besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor de dieren. Vogelgriep circuleerde in bijna heel Europa onder wilde vogels, en daarom moesten maatregelen genomen worden.

Welke voorzorgsmaatregelen werden gevraagd?

- Je moest al je pluimvee en vogels ophokken of afschermen.

Je doet dit door de dieren op te sluiten in hun hok of een gebouw. Je kan de dieren nog buiten houden, maar hun terrein moet zowel langs boven als opzij met gaas of netten afgesloten worden van wilde vogels. De mazen van het gaast of het net mogen niet groter zijn dan 10 cm, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet door kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet nodig, maar wordt toch aangeraden.

- Daarnaast moet je je dieren binnen voederen of drenken, zodanig dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag geen oppervlaktewater geven of water dat toegankelijk is voor wilde vogels.

 

Alle verzamelingen en openbare markten zijn nu weer toegestaan onder de normale voorwaarden.

Er zijn geen risico's voor de consumptie van vlees of eieren.

Meer informatie vind je op de website van het FAVV:

www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

of op het nummer 0800 99 777