Evaluatie fietsparkeren Wezenstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft na de krokusvakantie een proefopstelling met fietsparkeren ingevoerd in de Wezenstraat.

Het gemeentebestuur wenst u te betrekken bij de evaluatie van het fietsparkeren in de Wezenstraat en uw standpunt te kennen. Mogen wij u vragen het anwoordformulier ingevuld terug te bezorgen aan de dienst verkeer, op het gemeentehuis of via verkeer@melle.be. Graag ontvangen wij uw antwoord tegen ten laatste 31 maart 2017. Opgelet met anonieme antwoorden wordt geen rekening gehouden.

Het college van burgemeester en schepenen bedankt u voor de medewerking aan deze evaluatie.