't Lijsternest: een ontmoetingsplek voor iedereen

Een nieuwe inrichting voor het park

Het parkje rond de bibliotheek Lijsternest is nu nog een eenvoudig grasveld met enkele bomen en hagen. Het heeft echter potentieel om veel meer te worden.

't Lijsternest ligt in de sterk verstedelijkte buurt Vogelhoek. Een filiaal van de bibliotheek en een afdeling van muziekacademie De Kunstbrug hebben er hun thuis. De nood aan groen en ruimte in de buurt is groot. Daarom wil het gemeentebestuur er een multifunctionele ontmoetingsplaats creëren. Een plek waar bibliotheekbezoekers in open lucht kunnen lezen, buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en verenigingen activiteiten organiseren.

Praten en schetsen

Zoveel functies met elkaar combineren ip één plek is geen eenvoudige opdracht. Daarom besloot het gemeentebestuur hiervoor samen te werken met Regionaal Landschap Schelde-Durme. Na een eerste bewonersoverleg ging landschapsarchitect Julie Decuyper met de verzamelde ideeën aan de slag. ze maakte een praatplan waarover buurtbewoners tijdens een tweede overleg hun mening mochten geven. Dat leverde een definitief ontwerpadvies op. In de bibliotheek kan je de ontwerpbundel inkijken.

Meer beleving

Het ontwerp voorziet heel wat leuke elementen, zoals een speelheuvel, een amfitheater, een glooiende zitbank onder de bestaande bomen, schommelplekken en een speelse handwaterpomp. Allemaal samen hebben ze één doel: een grote natuur-, speel- en rustbeleving voor alle gebruikers. Tegelijk zorgt een weldoordachte plaatsing van die elementen ervoor dat de verschillende groenzones rond de bib en de muziekschool harmonieus met elkaar verbonden worden. Zo ontstaat een totaallandschap.

Infomoment volgt

Intussen zijnd e financiële middelen verzameld, met dank aan de PDPO-plattelandssubsidie van Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. Een extern ontwerp- of studiebureau zal de verdere technische stappen voor zijn rekening nemen. Van zodra de aannemer bekend is, zal de fasering vand e werken concreet worden vastgelegd. Hierover zal een infomoment plaatsvinden. De inrichting kan dan in het najaar van start gaan. Voorafgaand zijn er al rioleringswerken uitgevoerd.

Met projecten rond landschap, natuur, educatie en recreatie zet Regionaal Landschap Schelde-Durme samen met verschillende partners in op de kwaliteit van de open ruimte binnen 20 aangesloten gemeenten en steden.

Een samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Schelde-Durme en gemeentebestuur Melle. Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Legende bij het plan

1. speelnatuur 2. inheemse gemengde hagen 3. boomgaard met ecologisch maaibeheer 4. zitbanken 5. amfitheater 6. evenementen op het dakterras 7. speelse handwaterpomp naar wadi 8. schaduwborder 9. kleinfruit 10. bloeiende bloembollen in het voorjaar 11. glooiende zitbank onder de bestaande bomen 12. groen wandelpad in gefundeerd gras 13. beton- en grasstroken 14. walnotenbomen 15. schommelen in de bomen 16. kastanjehekwerk