Volgende fase werken Gontrode Heirweg

aanpak kruispunt Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en Gontrode Heirweg

Op 18 april 2017 gaan de werken aan en rond het Merelbekestationsplein een nieuwe fase in.

In de openbare ruimte aan het kruispunt met de Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en de Gontrode Heirweg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg wordt heraangelegd. FARYS (operator voor TMVW), Stad Gent, gemeente Merelbeke en gemeente Melle zijn opdrachtgever voor deze werken.

Meer informatie over de ontwerpplannen voor deze heraanleg zijn te vinden op www.stad.gent/openbarewerken (openbare werken in Gentbrugge).

Verwacht wordt dat deze fase zal afgerond zijn in juli 2017.

Bereikbaarheid

Het verkeer zal worden omgeleid. Gelieve de signalisatie ter plaatse te volgen.

- Auto- en fietsverkeer wordt omgeleid en zal sterke hinder ondervinden.

- Voetgangers behouden hun doorgang. 

- Openbaar vervoer wordt omgeleid via de Peter Benoitlaan/Mellestraat/Merelbekestraat. Meer informatie is te vinden op www.delijn.be/gent.

Tijdens de werken worden ondersteunende maatregelen genomen.

- Er komen extra parkeerplaatsen op het Pastoor Clausplein;

- Er worden bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien;

- Er zullen extra fietsenstallingen geplaatst worden.