Spoorwerken tussen Vlierzele en Gent

een mobiele werf is komende weken actief

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, voert momenteel vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn L50A (Oostende-Brussel Zuid) tussen Vlierzele en Gent.

De werken starten ter hoogte van de Hogeweg in Wetteren en schuiven stelselmatig op in de richting van Gent. Het gaat om een mobiele werf, er wordt niet overal op hetzelfde moment gewerkt.

Infrabel voert herelectrificatiewerken uit van de bovenleidingen en de steunpalen tussen Vlierzele en Gent (de funderingsbuizen, de bovenleidingspalen en de bedrading). Tijdens deze werken worden er proefsleuven gegraven, waarna nieuwe funderingsbuizen en de bovenleidingspalen voor de bovenleidingen geplaatst worden. Vervolgens worden deze palen gebetonneerd en kunnen de nieuwe bovenleidingen bevestigd worden. Daarna worden de oude bovenleidingspalen afgebroken.

De werken starten ter hoogte vand e Hogeweg in Wetteren en schuiven stelselmatig op in de richting van Gent. Het gaat om een mobiele werf, er wordt niet overal op hetzelfde moment gewerkt.

- Sinds 13 maart worden de funderingsbuizen en de bovenleidingspalen geplaatst voor de nieuwe bovenleidingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trilblok op een spoorkraan en een betontrein.

- Tot eind april worden buizen ingetrild tussen de Stichelendries in Lede en Geerbos in Wetteren en tussen de Vossenstraat en de Ovenveldweg in Melle.

- Vanaf eind april worden de palen geplaatst met behuld pan een betontrein.

Infrabel probeert nacht- en weekendwerk zoveel mgoelijk te beperken. Omdat de sporen slechts beperkt buiten dienst kunnen gesteld worden en de veiligheid ook gegarandeerd moet blijven, zijn deze echter niet altijd uit te sluiten.

Tijdens de eerste fase blijft de geluidshinder beperkt. Tijdens de tweede fase, wanneer de buizen worden ingetrild en de palen worden gebetonneerd met behulp van een spoorkraan en een werktrein, is er wel een aanzienlijke geluidshinder te verwachten.