Betaalbare, duurzame en betrouwbare energie voor iedereen

Globale uitdagingen - lokale antwoorden

We leven in een wereld waarin de onderlinge verbondenheid in de vorm van handel en globale klimaatsverandering steeds groter wordt. Hoe kunnen we in zo'n wereld werk maken van oplossingen die zowel het noorden als het zuiden ten goede komen? In drie activiteiten in samenwerking tussen Vormingplus Gent-Eeklo en de GROS van Merelbeke, Melle en Oosterzele, gaan we op zoek naar antwoorden.

Woensdag 3 mei 2017: panelgesprek. Hoe zorgen we voor betaalbare, duurzame en betrouwbare energie voor iedereen?

 

Hoe zorgen we voor betaalbare, duurzame en betrouwbare energie voor iedereen?

Energie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De energiesector zorgt wereldwijd voor 60 procent van de broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Een omschakeling naar duurzame bronnen als zon en wind is dus noodzakelijk/ Hoe kunnen we nog meer groene stroom produceren en hoe zorgen we ervoor dat dit betaalbaar blijft voor iedereen? Hierover gaan we in gesprek met een aantal gezaghebbende stemmen uit het middenveld en de politiek.

- John Vandaele is de bezieler van Energent. Zij proberen om burgers meer te laten participeren in de energiesector. Ook bij de windturbines in Melle is Energent betrokken. Bovendien is Vandaele journalist bij Mo* Magazine. Hij schetst de gevolgen vor het zuiden van de keuzes die wij hier maken.

- Mellenaar Andries Gryffroy zetelt voor de N-VA in het Vlaams Parlement. Klimaat en energie behoren tot zijn specialisaties. Hij geeft mee wat de overheid kan doen en wat de huidige visie is.

- Bram Claeys is directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen. Hij vertegenwoordigt de producenten van duurzame energie.

Moderator is Dominique Minten, journalist bij De Standaard.

De prijs bedraagt 4 euro per lezing. Alle info en inschrijvingen via www.vormingplusgent-eeklo.be

 

Interesse? Ook in Oosterzele en Merelbeke gaan twee lezingen door:

9 mei 2017 - 20 uur - Merelbeke ('t Groenendal)

Dirk Barrez: Welke transitie is nodig om klimaatuitdaging aan te pakken?

17 mei 2017 - 20 uur - Oosterzele (bibliotheek)

Gernt Engelen en Piet Vantemsche: Welke toekomst is er voor landbouw en voeding?

Ook hiervoor: alle info en inschrijvingen via www.vormingplusgent-eeklo.be