Groenere begraafplaatsen in Melle

In mei vond op de begraafplaats van Melle centrum een opruimactie plaats.
Samen met groep Intro, een sociale werkplaats, verwijderde de gemeente onregelmatige beplanting en bodembedekking. Graven met een verlopen concessie werden verwijderd en er werden nieuwe planten in de bloembakken aangebracht. De gemeente plaatste ook 36 nieuwe urnenkelders. Omwille van het droge voorjaar kon het gras niet worden gezaaid zoals gepland. De aanleg van het gras is dus uitgesteld tot in het najaar.In 2018 wordt ook de begraafplaats in Gontrode aangepakt. Sommige paden worden opnieuw aangelegd, graven met een verlopen concessie worden verwijderd en er zal een hoofdpad komen dat de kerkwegel verbindt met de parking aan de Watermolenstraat. Op die manier kunnen ouders en kinderen op een rustige manier de Sint-Vincentiusbasisschool bereiken zonder daarvoor tussen de graven te moeten lopen.