gemeente Melle werft aan:

2 contractuele werkmannen niveau E - voltijdse prestaties

contract bepaalde tijd – 3 maanden – onmiddellijke  indiensttredingtaak

  • De werkmannen worden ingezet voor diverse taken. De belangrijkste taken bij deze functie zullen liggen op vlak van groenonderhoud en onderhoudsklusjes

belangrijkste vereisten

  • slagen voor een selectieproef  bestaande uit een sollicitatiegesprek  gebaseerd op het curriculum vitae.  Het gesprek toetst o.a. de bekwaamheid van de kandidaat voor de functie, de motivatie, de belangstelling, de referenties en de inzetbaarheid van de kandidaten. Door de jury wordt  vooraf een preselectie uitgevoerd op basis van het CV.
  • Het sollicitatiegesprek  vindt plaats op dinsdag 4 juli 2017 vanaf 14u  (een exact uur wordt later doorgegeven)
  • medisch geschikt zijn (wordt getoetst door arbeidsgeneesheer voor de indiensttreding)
  • voldoen aan de taalkennis opgelegd door de wetten op gebruik van talen in bestuurszaken

WIJ BIEDEN

  • maaltijdcheques met zichtwaarde van 8 euro
  • fietsvergoeding of woon/werkverkeer (0,22 per km)

Uitgebreide info met inschrijvingsformulier en voorwaarden kan je hier downloaden of kan opgevraagd worden bij Geertrui De Coensel 09/210 07 22 of Evelien De Moor 09/210 07 24 of personeelsdienst@melle.be

De sluitingsdatum voor het insturen van de kandidaturen is gesteld op 29 juni 2017. 

De kandidatuur wordt vergezeld van:

  • het inschrijvingsformulier
  • een motivatiebrief en een uitgebreid curriculum vitae 
  • een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)

in te sturen aan: het College van Burgemeester en Schepenen - Gemeenteplein 1 - 9090 Melle (postdatum geldt als bewijs) of af te geven op de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs.