Gemeente Melle werft aan:

1 contractuele poetsvrouw/man - met 30/38 prestaties - vervangingsovereenkomst 

taak: poetsen in het gemeentehuis. 

 belangrijkste vereisten

 • slagen voor een selectieproef bestaande uit een gesprek gebaseerd op het curriculum vitae.  Het gesprek toetst onder andere de bekwaamheid van de kandidaat voor de functie, de motivatie, de belangstelling, de referenties en de inzetbaarheid van de kandidaten.
 • er kan een preselectie gehouden worden op basis van het ingediende curriculum vitae
 • Het gesprek vindt plaats op dinsdag 8 augustus 2017 tussen 14u en 19u (een exact uur wordt later afgesproken)
 • indiensttreding is mogelijk vanaf 01.09.2017 – 31.10.2017 (gedurende de afwezigheid van de titularis)
 • medisch geschikt zijn (wordt getoetst door arbeidsgeneesheer gemeentebestuur voor de indiensttreding)
 • voldoen aan de taalkennis opgelegd door de wetten op gebruik van talen in bestuurszaken

WIJ BIEDEN

 • een  vervangingsovereenkomst met prestaties 30/38 voor 2 maand 
 • maaltijdcheques
 • fietsvergoeding

Meer info te verkrijgen bij de personeeldienst -  09/210 07 22 of personeelsdienst@melle.be

De sluitingsdatum voor het insturen van de kandidaturen is gesteld op 26 juli 2017.

De kandidatuur wordt vergezeld van: 

 • een uitgebreid curriculum vitae 
 • een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)

in te sturen aan: het College van Burgemeester en Schepenen - Gemeenteplein 1 - 9090 Melle of af te geven op de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs