Tijdelijk geen asbest toegelaten op containerpark

De vele maatregelen in verband met asbest die Verko neemt op haar containerparken, volstaan niet om de gezondheid van het personeel 200% te garanderen. Dit blijkt uit een rapport van de arbeidsinspectie (FOD Waso).

Daarom zal de asbestinzameling op het containerpark tijdelijk opgeschort worden van maandag 3 juli tot maandag 4 september in afwachting van een akkoord van de arbeidsinspectie.

 

 

 Wil je thuis toch asbest verwijderen? Dit zijn je opties:

  • - Doe beroep op een gespecialiseerd bedrijf voor de afbraak en de afvoer van het ingezamelde materiaal
  • - Verpak het verwijderde asbest tijdelijk in plastiek en bewaar het tot de inzameling opnieuw is toegelaten