Verdere saneringswerken Oude Heirbaan

Heraanleg fundering en realisatie regenwaterrioleringen

Tot op heden werd enkel het gedeelte van de Oude Heirbaan tussen de Benedenstraat en de grens met Wetteren vernieuwd.

Aanvankelijk werd ervoor gekozen om voor het resterende gedeelte van de Oude Heirbaan enkel de bovenste laag van het asfalt te vernieuwen.

Door het recentelijk vernieuwen van nutsleidingen, die omwille van het smalle profiel in de rijweg liggen, is de toestand van de weg en de fundering van de weg zodanig verslechterd dat het gemeentebestuur besloten heeft om de weg grondiger te verbeteren.Op die manier krijgen we ook de kans om het regenwater zo veel als mogelijk op een gecontroleerde manier van de private percelen weg te krijgen. Dit door middel van beperkte rioleringswerken en de aangepaste hoogteligging van de weg.

Naast de voorziene werken, namelijk het vernieuwen van de toplaag, wordt aldus bijkomend de fundering volledig heraangelegd en worden plaatselijk regenwaterrioleringen gerealiseerd.

Volgens de huidige planning zal aannemer De Moor deze werken begin september uitvoeren. De opgegeven timing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wij zijn er ons van bewust dat de wegenwerken mogelijks hinder zullen opleveren voor bewoners, bedrijven en passanten. Wij hopen toch op uw begrip.

Meer info?

Hans Magerman, diensthoofd technische uitvoering gemeente Melle

Tel. 09 210 07 50, e-mail hans.magerman@melle.be