Waterstanden in Vlaamse rivieren

Het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beheert een hydrologisch meetnet op de Vlaamse bevaarbare waterlopen. Elke 15 minuten wordt op meer dan 300 plaatsen het waterpeil, het debiet en/of de neerslagintensiteit opgemeten.

Hier vind je naast de hydrologische metingen ook - in periodes van hoge waterstanden - actuele hoog-waterberichten, die een overzicht geven van de meest kritieke locaties, en waterstandsvoorspellingen voor de onmiddelijke toekomst.