gewestwegen en gemeentewegen

Bij het uitvoeren van werken aan gebouwen, eigendommen, opritten, nutsleidingwerken, enz. is het meestal noodzakelijk om delen van het openbaar domein in te nemen.
Enkele voorbeelden: de plaatsing van een afvalcontainer bij afbraakwerken, de plaatsing van een stelling bij renovatie of van een kraan bij een nieuwbouw.  
Voor het voorbehouden van een parkeerplaats voor een verhuiswagen of voor het  leveren van meubels  kan het noodzakelijk zijn om het openbaar domein in te nemen.

Als eigenaar en/of aannemer moet je hiervoor beschikken over een signalisatievergunning: deze bepaalt welke signalisatie nodig is om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen, of welke wegomlegging gepland wordt in geval de werken ernstige hinder veroorzaken.

Je kan het aanvraagformulier hieronder downloaden.
We vragen je bijzondere aandacht voor de termijnen waarbinnen je de aanvraag moet indienen, namelijk twee weken vóór de aanvang van de werken.

 • Werken met hinder door inname of afsluiting openbaar domein

  Aanvraag indienen bij
  Gemeentehuis Melle t.a.v. dienst verkeer
  Gemeenteplein 1
  9090 Melle
  tel. 09 210 07 55
  fax: 09 210 07 65
  e-mail: verkeer@melle.be

  - aanvraag indienen twee weken vóór uitvoering van de werken
  - aanvraagformulier downloaden of aanvragen bij gemeentebestuur (dienst verkeer)
  Download hier het formulier  "aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg".      
  - Afgeven bij het gemeentebestuur - dienst verkeer of via verkeer@melle.be
  - De dienst verkeer onderzoekt en vraagt advies aan de lokale politie
  - Het college van burgemeester en schepenen geeft vervolgens eindadvies:

  • Gunstig: overhandiging signalisatievergunning aan aanvrager
  • Ongunstig: Geen overhandiging van signalisatievergunning aan aanvrager.  In geval van uitvoering werken zonder vergunning wordt PV opgesteld.

  Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij:

  Gemeentebestuur Melle, dienst verkeer, tel. 09 210 07 55

Opgelet wat betreft werkzaamheden op gewestwegen:

 • N9 (Brusselsesteenweg)
 • N447 (Heusdenbaan)
 • N465 (Geraardsbergsesteenweg)

De signalisatievergunning voor werkzaamheden op de gewestwegen wordt verleend door de gemeente, maar de aanvrager dient echter wel zelf tevens contact op te nemen met de Vlaamse Overheid om de goedkeuring te krijgen tot het uitvoeren van de werken:
           Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
           Walstraat 101
           9050 Gentbrugge (Gent)
           tel. 09/210.12.71
           fax 09/231.12.50
           wegen.oostvlaanderen.districtgent@mow.vlaanderen.be