privacy

De gegevens die het gemeentebestuur langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Melle. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u naar het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 9090 Melle.