nieuws

Proefopstelling wijk Elsdries van 18 april tot 12 mei 2017

Tijdens de infovergadering van dinsdag 28 maart 2017 op het gemeentehuis werd de proefopstelling inzake verkeersafwikkeling voor de wijk Elsdries voorgesteld.

Er zijn 3 redenen waarom een proefproject wordt ingericht:

- Bij de toekomstige sanering van de Schauwegemstraat wenst het bestuur parkeren mogelijk te houden en tegelijk volwaardige voetpaden en fietspaden in te richten. Dit maakt dat verkeer in beide richtingen niet meer mogelijk is.

-De gemeente wenst blijvend in te zetten op openbaar vervoer en het behoud van de bestaande buslijnen.

-De gemeente wenst het sluipverkeer tegen te gaan.

 

lees verder lees verder

Evaluatie fietsparkeren Wezenstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft na de krokusvakantie een proefopstelling met fietsparkeren ingevoerd in de Wezenstraat.

lees verder lees verder

Nieuw reservatiesysteem belbus

Vanaf woensdag 1 juni wordt het reservatiesysteem voor de belbus aangepast.

Het nieuwe systeem zoekt op basis van het volledig openbaar vervoersaanbod naar de meest passende oplossing voor de vraag van de reiziger.

lees verder lees verder

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

blauwe zone

De gemeente Melle voerde in 2011 in verschillende straten in de gemeente een blauwe zone in. 

lees verder lees verder

praktisch

administratief medewerker verkeer
Steven Van de Vyver
09 210 07 55
verkeer@melle.be