nieuws

Verbeteringswerken Platanendreef

Bijkomende werken ter verfraaiing

Recent werd de asfalttoplaag in de Platanendreef heraangelegd. Helaas werd vastgesteld dat er een hoogteverschil ontstaan is tussen deze nieuwe toplaag en de bestaande weggoten. Bijgevolg werden uitgevoerde werken niet aanvaard.

Om te vermijden dat de aannemer de werken (kosteloos) zou moeten herbeginnen, heeft het gemeentebestuur besloten om via bijkomende werken, die gedeeltelijk door de aannemer vergoed worden, de Platanendreef verder te verfraaien.

lees verder lees verder

Verdere saneringswerken Oude Heirbaan

Heraanleg fundering en realisatie regenwaterrioleringen

Tot op heden werd enkel het gedeelte van de Oude Heirbaan tussen de Benedenstraat en de grens met Wetteren vernieuwd.

Aanvankelijk werd ervoor gekozen om voor het resterende gedeelte van de Oude Heirbaan enkel de bovenste laag van het asfalt te vernieuwen.

Door het recentelijk vernieuwen van nutsleidingen, die omwille van het smalle profiel in de rijweg liggen, is de toestand van de weg en de fundering van de weg zodanig verslechterd dat het gemeentebestuur besloten heeft om de weg grondiger te verbeteren.

lees verder lees verder

Proefhoevestraat onderbroken van 1 tot 21 augustus 2017

Wegenis- en rioleringswerken

De Proefhoevestraat zal plaatselijk afgesloten zijn ter hoogte van huisnummer 3 in de periode van 1 tot 21 augustus 2017.

lees verder lees verder

Heidestraat onderbroken van 7 tot 23 augustus 2017

Wegens wegenis- en rioleringswerken is de straat afgesloten ter hoogte van huisnummer 5

Wegens wegenis- en rioleringswerken is de Heidestraat plaatselijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 5 in de periode van 7 tot 23 augustus 2017.

lees verder lees verder

Infoavond werken op en rond Merelbekestationsplein

maandag 5 september 2016 - 20 uur

Op 5 september vond er een informatieavond plaats rond de werken op en rond het Merlebekestationsplein. Hier kan je de presentatie van die avond bekijken.

lees verder lees verder

herinrichten gedeelte Gontrode Heirweg + Varingstraat + gedeelte Vijverwegel

In de loop van 2016, 2017 en 2018 wordt de Gontrode Heirweg grondig aangepakt en gesaneerd. Tussen de Lindestraat en de Merelbekestraat krijgt de Gontrode Heirweg een nieuw profiel en wordt de straat opnieuw ingedeeld. Het gaat over nieuwe riolering, fietspaden, voetpaden, verkeersveilige inrichting, enz. Om de hinder te beperken en de werken zo veel mogelijk te concentreren, maakten de gemeenten Melle en Merelbeke de nodige afspraken om de Gontrode Heirweg gezamenlijk aan te pakken.

lees verder lees verder

praktisch

diensthoofd
Hans Magerman
09 210 07 50
hans.magerman@melle.be

administratief medewerker
Inge Courteyn
09 210 07 56
technischedienst@melle.be

administratief medewerker
Helga Blommaerts
09 210 07 53
td.openbarewerken@melle.be